Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förväntansdokument Sågtorpsskolan

I gällande läroplan Lgr 11 står ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande.

För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå läroplanens mål och få en skola där alla trivs behöver vi veta vad som förväntas av oss.

Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av personalen på Sågtorpsskolan:

 • att verksamheten håller god kvalitet och att vi ständigt arbetar med utveckling och förbättring
 • att skolan lämnar kontinuerlig information om ditt barns lärande
 • att all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna
 • att alla elever möts med hänsyn och respekt
 • att alla vuxna hjälper eleverna att lösa konflikter vid behov
 • att vi motsätter oss all form av mobbning och andra kränkningar
 • att berörd personal tar kontakt med vårdnadshavare om något allvarligt har hänt
 • att vi lyssnar på era synpunkter
 • att vi arbetar för en trivsam skolmiljö
 • att vi arbetar för jämlikhet

Som vårdnadshavare till elev på skolan förväntar vi oss följande av dig:

 • att du stöttar ditt barn i skolarbetet
 • att du har ett positivt förhållningssätt till skolan
 • att ditt barn kommer i tid
 • att ditt barn har ätit frukost och är utvilad när hen kommer till skolan
 • att du tar del av information från skolan
 • att du låter ditt barn vara hemma vid sjukdom
 • att du sjukanmäler ditt barn varje morgon när ditt barn är frånvarande
 • att du deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal
 • att du undviker ledighet för ditt barn utöver loven. Ledighet beviljas endast vid särskild angelägenhet.
 • att du någon gång under ditt barns skoltid på Sågtorpsskolan deltar aktivt som klassförälder och i skolrådet
 • att du tar kontakt med närmast berörd personal om du undrar över något eller är missnöjd med något - vi kan bara förbättra det vi känner tillSom elev här på skolan förväntar vi oss följande av dig:

 • att du tar ansvar för och engagerar dig i skolarbetet
 • att du respekterar att klassrummet är ett arbetsrum där alla har rätt till studiero
 • att du passar tider
 • att du uppträder respektfullt och vänligt mot alla, använder ett vårdat språk, lyssnar på andra och väntar på din tur
 • att du respekterar och följer vuxnas tillsägelser
 • att du stannar på skolans område under skoldagen
 • att du lämnar saker hemma som kan skada dig eller andra
 • att du lämnar värdesaker, pengar och godis hemma

Om du som elev inte följer skolans regler:

Steg 1:
Berörd personal har ett allvarligt samtal med dig, där ditt beteende/händelse förväntas att upphöra. Klasslärare eller berörd personal återkopplar till vårdnadshavare vid behov.

Steg 2:
Om händelsen är allvarlig eller upprepas kommer din klasslärare eller berörd personal att ha samtal med dig och informera vårdnadshavaren. Rektor informeras.

Steg 3:
Klasslärare kallar till ett möte med dig som elev och vårdnadshavare

Steg 4:
Rektor kallar till möte med vårdnadshavare (ev. elev) och berörd personal.

Disciplinära och andra särskilda åtgärder

Enligt de förutsättningar som följer av skollagen kap 5 får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

Sidan uppdaterades: