Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi söker dig som vågar göra!

Att arbeta inom Saltsjöbadens rektorsområde ger dig goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med kollegor och arbeta på nya sätt. Vi har utvecklande samarbeten inom vår egen organisation och tillsammans med internationella samarbetspartners. Dessutom har vi ett eget forskningscentrum och ingår i forskningsprojekt med högre lärosäten.

Vårt motto är Våga göra – Våga dela. Vi vågar pröva nytt och arbetar aktivt med att dela erfarenhet och kompetens.

Vi lägger mycket kraft på att vara en riktigt bra arbetsgivare. Vi har många olika nätverk för kollegialt lärande där pedagoger och lärare får stora chanser att utvecklas inom sin profession.

Våra skolor och förskolor har olika inriktningar och profiler. Neglinge skola satsar på inlärning genom rörelse och har en friluftsprofil med upplevelsebaserat lärande utomhus. Saltsjöbadens samskola är en forskande skola där lärarna forskar i sin egen undervisning för att skapa en nytänkande pedagogik som stärker elevernas kompetenser för ett liv som aktiva samhällsmedborgare. Berguddens förskola och Vårgärdets förskolor är inspirerade av Reggio Emilia och idén om det kompetenta barnet. Båda förskolorna arbetar aktivt utifrån värdegrunden "GRETA" som står för glädje, respekt, engagemang, trygghet och ansvar. Våra förskolor och skolor samarbetar för att en trygg barnomsorg och skolgång hela vägen från förskola till årskurs nio.

Möt några av våra lärare och pedagoger

Lina Hawerfors

SO-lärare, förstelärare och utvecklingsledare åk 4-9

Det bästa med att arbeta på Samskolan är den ständiga utvecklingen, dels av elevernas kunskaper och förmågor, dels av skolan som helhet samt för mig som lärare. Vi har ett högt tempo med fullt fokus på lärande och elevernas bästa, aldrig rädda för att ligga i framkant och tänka nytt. Allt vi gör bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samtidigt som eleverna ofta slår mig med häpnad över deras kunskaper och lust att lära är det en ynnest att varje dag mötas av glada och trevliga elever som också besitter kloka tankar om livet i övrigt. Jag har världens roligaste jobb och har arbetat på skolan sedan 2001.

Pernilla Magnusson

Förstelärare och arbetslagsledare åk F-1

Jag älskar att gå till mitt arbete varje morgon. Där möts jag av fina elever och arbetskamrater. Att arbeta med F-1 klasser är spännande. Det var några av oss pedagoger som hade en idé om att få arbeta åldersintegrerat med förskoleklass och åk 1 för 12 år sedan. Vi fick tillsammans arbeta fram vårt koncept och därefter presentera det för föräldrar. Att få arbeta med något som jag själv har varit med och arbetat fram är väldigt roligt. Att arbeta med de yngre åldrarna på vår skola är fortfarande efter 20 år spännande och utmanande. varje dag.

August Johansson

Lärare i SO i årskurs 7 och 8

Det bästa med Samskolan är att lära känna eleverna och följa deras utveckling. Jag uppskattar även samarbetet och utbytet med kollegorna på Samskolan. När jag sökte tjänst på Samskolan i augusti 2020  lockades jag av hur skolan arbetar för att främja det professionella lärandet hos oss lärare och av de möjligheter som finns till fortbildning. Att skolledningen är engagerad och förankrad i forskning gör Samskolan till en modern och attraktiv arbetsplats.

Laura Isaac

Arbetslagsledare för fritidsverksamheten på Igelboda skola

Jag heter Laura och arbetar som arbetslagsledare på fritids på Igelboda skola. Jag har ett roligt och stimulerande arbete med blicken på helheten för verksamheten. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till elevernas skoldag och vi ska leverera hög kvalitet.
På fritidshemmet ska vi stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Det gör vi genom att ha pedagogstyrda aktiviteter så som blandade elevgrupper där vi har djupare diskussioner samt samarbetsövningar. Vi arbetar utifrån läroplanen för att våra elever ska utveckla sitt sätt att samarbeta, våga vara ärliga och ha empati för andra.

Birgitta Torstensson

Förstelärare bild och musik samt arbetslagsledare åk 4-6 Neglinge skola

Det bästa med att arbeta på Neglinge skola är eleverna, kollegorna och miljön. Våra fina elever har en vilja att sträva efter de uppsatta målen, både de ämnesteoretiska och de sociala, och det bidrar det till en ambitiös och progressiv stämning på skolan. Jag och många av mina kollegor har jobbat här väldigt länge, vilket beror på att vi trivs och tror att det också påverkar elevernas trivsel. Vi lärare har en förmåga att sätta höga mål för varje enskild elev, undervisa på ett varierat och lustfyllt sätt och alltid utvärdera, förbättra och utveckla vår undervisning. Arbetssättet på mellanstadiet med ämneslärare, tätt samarbete och att alla ämnen är lika viktiga passar mig perfekt. Att dessutom vistas i en arbetsmiljö med byggnader från slutet på 1800-talet och en stor, grön och ombonad skolgård med havsutsikt, gör tillvaron ännu bättre och får mig att se fram emot att gå till arbetet på morgnarna.

Amelie Nilsson

Lärare åk1-7 i Svenska /SO och engelska

Jag heter Amelie Nilsson och har arbetat på Igelboda skola i sex år. Jag jobbar på mellanstadiet och undervisar i svenska och SO.
På Igelboda skola arbetar vi med eleven i fokus. Vi tror på att bygga goda relationer till elever och vårdnadshavare för att skapa en trygghet för alla. Vi ställer höga krav på våra elever och visar att vi tror på dem. Språket står i fokus då det är grunden till allt lärande. Vi utgår från varje elevs förutsättningar.
Tillsammans kan vi nå hur långt som helst!

Anna Hermansson

Fritidsledare och arbetslagsledare fritids Neglinge skola

Jag har ett väldigt roligt och stimulerande arbete på Neglinge skola. Jag arbetar i arbetslag F-1, med de yngsta barnen på skolan. På mitt arbete möts jag dagligen av härliga barn och kollegor.
På fritids ska vi stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Vi har flera aktiviteter dagligen som styrs av en pedagog men den egna fria leken är också jätteviktig. Jag vill att hela dagen ska fungera för eleverna, skoltid som fritidstid. Det är viktigt att det är en helhet. Jag älskar att gå till mitt jobb varje dag.

Camilla Farell

Lärare på lågstadiet, mentor i åk 3

Det bästa med att arbeta på Samskolan är förmånen att få träffa glada, förväntansfulla, nyfikna och vetgiriga elever varje dag. Att få vara en del i deras viktiga kunskapande. Det känns väldigt viktigt för mig. Jag brinner för kreativa processer och att få alla elever att känna att man är en viktig pusselbit i ett gemensamt pussel. Allas olika styrkor och förmågor behövs i en grupp. Både inne-och utemiljön är fantastisk här tycker jag. Jag har förmånen att få ha oerhört fina kollegor. Det råder en mycket trivsam atmosfär här på Samskolan, jag har nu arbetat här i 2 år.

Louise Gustavii

Lärare och mentor åk 2 samt arbetslagsledare åk 2-3

Jag älskar Neglinge skola. Jag älskar att jobba på Neglinge skola. För 22 år sedan åkte jag ut hit med Saltsjöbanan genom ett grönskande landskap för att gå på anställningsintervju och sedan dess har jag varit kvar. Trots att jag varit på samma arbetsplats så länge känner jag att jag hela tiden utvecklas och att jag får möjlighet att pröva nya saker. Allt från att ha arbetat i nästan alla skolans årskurser till att vara med i ledningsgruppen. Den allra största anledningen till att jag varit kvar så länge är dock kollegorna och förstås alla elever. Neglingeandan som kännetecknas av värme och glädje. Många förändringar har gjorts och pedagogiska vindar har blåst men andan består.


Vill du veta mer om Saltsjöbadens ektorsområde?

I menyn till höger hittar du mer information om hur vi arbetar med den pedagogiska utvecklingen och kan läsa mer om våra förskolor och skolor. Där finns även våra kontaktuppgifter.

Lediga jobb - just nu

Våra lediga tjänster annonseras alltid i Nacka kommuns rekryteringssystem. Där hittar du även alla lediga tjänster inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Här nedan kan du läsa mer om att arbeta i Nackas kommunala skolor och förskolor.

Sidan uppdaterades: