Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Saltsjöbadens Samskola F9

 • Samskolan, framtidens skola idag

  Kunskaper och kompetenser för livet i en föränderlig värld

  Se filmen om oss!
 • Pedagogiska inriktningar på Samskolan

  För våra elever i årskurs 4-7 finns olika pedagogiska inriktningar

  Läs mer om våra inriktningar

Följ oss på instagram!

NYHETER

Skolval HT24

Skolval HT24

Elever berättar

Intervju med Alma och Rebecca som gick ut åk 9 VT 2020

Hur länge har ni gått här på Samskolan?
- Alma har gått här i 8 år och Rebecca i 9 år.

Intervju elever Samskolan.jpg

När slutade ni Samskolan?
- VT 2020

Var går ni idag?
- Alma går på Ekonomiprogrammet och Rebecca på Samhällsvetenskapliga programmet på Manilla gymnasieskola på Djurgården

Vad var det bästa med att gå i Samskolan?
- Det bästa med Samskolan är att det finns så många olika typer av människor på Samskolan och man får möjlighet att lära sig om hur andra ser på saker och få olika perspektiv och att sammanhållningen var fantastisk!

- Alla lärarna var väldigt bra, de var engagerade och lärde ut så att de nådde alla eleverna oavsett kunskap och bakgrund. Det var alltid varierande och roliga uppgifter som gjorde att man vill prestera mer och därför lyckades bättre. I alla uppgifter fick man både träna och visa sin kunskap på olika sätt, vilket också gjort att vi i dag har många förmågor som vi har nytta av på gymnasiet som tex att vara kreativ, muntliga framställningar, diskussioner, samarbetsförmåga, analys, projektledning, mm.

Vad har ni haft mest nytta av på gymnasiet?
- I och med att vi fick lära oss så många olika synvinklar i högstadiet så kan vi analysera utifrån flera perspektiv, vilket vi ser att inte så många i vår klass kan. Förstås alla erfarenheter både socialt och alla kunskaper som vi har glädje av idag.

Tack för att ni ville berätta om er tid på Samskolan!
#framtidensskolaidag
#våraeleversomgåttpåsamskolan

ELEVERS RÖSTER OM SAMSKOLAN.
Elever berättar hur det är att gå i Samskolan

Hugo, Otto, Alexander, Wilmer, Konrad och Wille i åk 7

Hur är det att gå på Samskolan?
Det är mycket gemensamt arbete och stor variation på lektionerna. Maten är god. Det är bra lärare som håller koll. Vi lär oss mycket.

Läs mer här!