Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra satsningar

Saltsjöbadens rektorsområde ingår i Nackas kommunala skolor och förskolor och är delaktigt i många centrala satsningar som görs. Här berättar vi lite kort om vad vi satsar på inom vårt rektorsområde just nu.

Språket är en grundförutsättning för bildning. Krabbans, Gläntans och Fiskarhöjdens förskolor arbetar aktivt med språkutveckling. De har ett projektinriktat arbetssätt och ett medforskande, medupptäckande, lyssnande, respektfullt och reflekterande förhållningssätt som uppmuntrar och stödjer barnens språkutveckling. Språk och lärande hänger samman, liksom språk- och identitetsutveckling. Alla våra skolor; Neglinge skola, Igelboda skola och Saltsjöbadens samskola, är läsande skolor. Igelboda skola har dessutom ett särskilt fokus på språkutveckling.

Musikinriktningar på Igelboda och Samskolan
I samarbete med Nacka Musikskola erbjuder Igelboda skola utökad musikundervisning med stråkinstrument from F-klass. På Samskolan blir musikinriktningen valbar i åk 4 och 7 med erbjudande att spela olika instrument i band, ensemble, sjunga i kör och musikproduktion. Det är lusten och glädjen att skapa musik, sjunga och spela på instrument tillsammans som är i centrum för satsningen.

Samskolan International med träning i världsspråket engelska
Sedan läsåret 2019/20 är det möjligt att välja engelsk inriktning på Samskolan där undervisningen genomförs till 20% på engelska i NO och MA. De svenska begreppen säkras i undervisningen och ger samtidigt extra träning i världsspråket engelska. Undervisningen öppnar för internationella kontakter och ett omvärldsorienterat lärande genomsyrar inriktningen. Samskolan International är valbar from åk 4 och 7.

Samskolan Idrott
Idrottsinriktningen har lång historia på Samskolan och till skolåret 20/21 ges möjlighet att välja mellan dans, fotboll och ishockey. Vårt mångåriga samarbete med SIF stärker inriktningen.

Kooperativt lärande på Neglinge skola
En lärarledd undervisning, som designar undervisningen med fokus på elevaktivitet och interaktiva övningar, stimulerar elevernas lärande och ger mycket goda resultat. Det visar pågående projekt kring metodologin Kooperativt lärande på Neglinge skola. Hela kollegiet är engagerade i satsningen och delar erfarenheter med varandra för växa i sin kompetens.

Reggio Emilia - det kompetenta barnet
Berguddens förskola och Vårgärdets förskolor är inspirerade av Reggio Emilia och idén om det kompetenta barnet. Båda förskolorna arbetar aktivt utifrån värdegrunden "GRETA" som står för glädje, respekt, engagemang, trygghet och ansvar.

Montessoripedagogik
Igelboda skola erbjuder Montessoripedagogik i årkurserna F-3. Montessoripedagogiken bygger mycket på barnets egen drivkraft och förmåga till lärande. Montessoridelen har också sin egen fritidsavdelning. Igelboda skola Montessori är en auktoriserad Montessoriverksamhet.

Saltsjöbadens samskola är en forskande skola där lärarna forskar i sin egen undervisning för att skapa en nytänkande pedagogik som stärker elevernas kompetenser för ett liv som aktiva samhällsmedborgare. Vi har en egen skolprofessor knuten till våra skolor i rektorsområdet som vägleder oss i den didaktiska utvecklingen. Till läsåret 2021/22 planeras också start av en praktikgrundad lärarutbildning i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Satsningen ger en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling för alla lärarna.

Dynamisk matematik
Under ledning av utvecklingslärare på Samskolan samarbetar lärarna på våra skolor i rektorsområdet med att utbyta erfarenheter från sin undervisning i matematik. Vi använder oss av metoder från Japan och Singapore, som är två av de länder som lyckas bäst i internationella kunskapsmätningar. Dynamisk matematik bygger på problemlösning där eleverna får träna sig i att kommunicera sina kunskaper.

SEMLA - utvecklar små barn lärande
Berguddens förskola och Vårgärdets förskola jobbar enligt en modell för socioemotionellt och materiellt lärande, SEMLA. SEMLA är ett arbetssätt som utgår från barns nyfikenhet och frågor och där man använder många sinnen och känslor för att olika barns lärande ska kunna utvecklas. SEMLA har utvecklats inom forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan.

Läs mer om de gemensamma satsningarna inom de kommunala skolorna och förskolorna här.

Sidan uppdaterades: