Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Samskolan i Nacka startar internationell inriktning

Samskolan i Nacka kommun kan snart erbjuda en internationell inriktning med engelskspråkig undervisning i naturorienterande ämnen. Undervisning i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik ska erbjudas på engelska från och med läsåret 2019/2020. Dessutom väntar internationella samarbeten och elevutbyten med skolor i bland annat England, Australien och Indien.

Samskolans internationalisering ingår i skolans vision och ambition att förbereda elever för framtiden.

- I Samskolan bygger vi framtidens skola med nytänkande pedagogik och ett omvärldsorienterat lärande. Den här satsningen är efterfrågad och stärker våra elevers kunskaper och kompetens för ett liv och ett yrkesliv i en globaliserad och föränderlig värld, säger Britta Wikman, rektor på Samskolan. Den internationella inriktningen med undervisning på engelska blir valbar vid skolvalsperioden som startar i januari 2019. Samskolan startar då en klass med engelskspråkig undervisning i årskurs 4 och en klass i årskurs 7. Från och med höstterminen 2019 kommer skolan dessutom erbjuda undervisning i kinesiska och mandarin som modernt språk, inklusive samarbeten och elevutbyten med skolor med skolor i Kina, Taiwan och Hongkong.

- Internationella samarbeten är viktiga för att stärka elevernas förutsättningar och vilja att bidra till att bidra till hållbar utveckling i vår globaliserade tid, säger Einar Fransson, produktionsdirektör.

Den nya internationella inriktningen kräver tillstånd från skolinspektionen. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade den 17 december att, som Samskolans huvudman ansöka om tillstånd för den nya verksamheten. Skolinspektionens beslut väntas under början av 2019. Samskolans föräldrar och elever bjuds in till ett informationsmöte den 23 januari 2019.

För mer information, kontakta:

Britta Wikman, rektor Samskolan Nacka kommun, tel 08 718 82 85 britta.wikman@nacka.se

Einar Fransson, produktionsdirektör Välfärd skola einar.fransson@nacka.se

Sidan uppdaterades: