Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Forskning

Forskande lärare för full måluppfyllelse på Samskolan i Saltsjöbaden

Läsåret 2018/19 kommer Samskolans lärare att börja forska i sin egen undervisningspraktik. Utbildningen leds av professor Tomas Kroksmark och i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Det är den vetenskapliga metodologin som är av intresse att testa till innehåll och form med målsättning att bli ett praktiskt och användbart verktyg för lärarna i deras undervisning.

Syftet är att lärare ska få redskap för att kunna forska i klassrummet, utvärdera och analysera undervisningens innehåll och form i relation till studieresultat med målsättning att utforma förändringsåtgärder för att nå ännu bättre resultat. Studierna kommer att genomföras i Samskolans lokaler och föreläsare från universitet både i Sverige och internationellt kommer att besöka skolan. Hela kollegiet på Samskolan ska bli forskande lärare och pedagoger. Med detta steg tar vi del i att vara ledande inom pedagogik och didaktik i klassrumsnära forskning i en framtid.

STIMULERANDE LÄRANDE I DET FLERSTÄMMIGA KLASSRUMMET

På Samskolan möts elever från olika bakgrunder i lärandet i klassrummet. Det skapar en stimulerande och inspirerande lärandemiljö där en lärarledd undervisning integrerat med interaktiva arbetsmetoder möjliggör ett djuplärande för alla.

Forskning i klassrummet visar hur inkluderande arbetssätt och studiemiljö skapar möjligheter för alla elever att nå högre resultat. Forskningsfrågor kommer att formuleras med utgångspunkt i skolans vardag där både styrkor och utmaningar kommer att utforskas.

KOLLEGIALT LÄRANDE

Lärarna på Samskolan leder undervisningen utifrån ett kollegialt samarbete. I ämneslag planerar de lektioner, utvärderar studieresultat och utarbetar arbetssätt för att stärka elevernas lärande och studieresultat. Struktur och tydlighet för alla lektioner är lika viktigt som att skapa nyfikenhet och kreativitet.

På Samskolan skapas förutsättningar för eleverna att förvärva kunskaper som håller för fortsatta studier på en högre nivå. Detta görs genom att kontinuerligt utvärdera hur undervisningens innehåll och form ger de bästa resultaten.

Med denna grund att stå på går lärarna vidare med kompetensutveckling av sina professioner med forskning på avancerad nivå.

Länk till pressmeddelande om forskande skola

http://www.mynewsdesk.com/se/nacka-kommun-slash-vaelfaerd-skola/pressreleases/forskande-laerare-foer-full-maaluppfyllelse-paa-samskolan-i-saltsjoebaden-2295654

Länk till pressmeddelande om besök av nobelpristagare

http://news.cision.com/se/nacka-kommun/r/nobelpristagare-besoker-samskolan-i-saltsjobaden,c2409767

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.