Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritidshem

På fritids ger vi barnen möjlighet att prova aktiviteter som främjar den sociala kompetensen. Vi arbetar med att stärka barnens självkänsla för att få trygga barn som vågar ta ansvar för sig själva och för andra.

Känslan av gemenskap genomsyrar Sickla skola, detta är grunden för trygghet. Gemenskapen syns bland annat i de olika traditioner som Sickla skola skapat genom åren. Traditioner och stunder som vi gärna lyfter i sammanhanget är bland andra Fritidshemmens dag, Spökvandring som sker under Halloween, Drakflygning i Hammarbybacken och Barnboksveckan/Bokbytardagen.

Drakflyg.JPG

Den undervisning som sker i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samtidigt som verksamheten på fritidshemmet ska kännas rolig och meningsfull. Den undervisning som sker har sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Pedagogerna ser också till att eleverna utmanas till att våga prova nya aktiviteter och möta nya kunskaper och erfarenheter.

På fritidshemmet ges eleverna möjlighet att utveckla sin identitet, kreativitet och förmåga att samarbeta med andra för att på så sätt bygga upp tilltro till sin egen förmåga.

Fritidshemmet arbetar även för att utveckla elevernas rörelseglädje och intresse för att vara fysiskt aktiva utifrån den enskilda individens möjligheter och förmågor. Vi vill ge eleverna förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga.

Fritidspersonalen på Sickla skola har ett nära samarbete med klasslärarna. Detta gör att vi enkelt kan komplettera den undervisning som sker under skoltiden. På fritidstiden arbetar vi mer situationsanpassar, upplevelsebaserat och grupporienterat. Om eleverna arbetar med ett speciellt tema under skoltid kommer temat även genomsyra fritidshemmets verksamhet, för att på så sätt stödja elevernas utveckling så mycket som möjligt. Fritidshemmet erbjuder även möjlighet till rekreation och vila för elevernas hälsa och välbefinnande.

På Sickla skolas fritidshem arbetar vi aktivt för att samtliga elever får möjlighet att skapa goda kamratrelationer samt att varje individ känner tillhörighet, trivsel och trygghet i elevgruppen. Både under skoltid och fritidstid.

Den utemiljö som Sickla skola erbjuder ger inspiration och utrymme till lek och kreativitet, något som bidrar till det så viktiga identitetsskapandet. Den variationsrika skolgården utgör en fin arena som bidrar till inkludering, gemenskap och glädje. Under kalla vintrar erbjuder vi skridskoåkning på såväl raster som under fritidsverksamhet. Under ekarna organiserar vi aktiviteter och lekar och i fritidsboden kan eleverna låna många olika utomhusleksaker.

Öppettider

Sickla skolas fritidshem är öppet kl. 07.00 – 18.00. Fritids är öppet alla vardagar under året utom då det är sommarstängt och under de gemensamma studie- och planeringsdagar som förekommer.

Öppning och stängning sker i Hus A.
Alla avdelningar är öppna mellan kl. 8.00-16.45
Frukost serveras ca 06.30 - 07.00

Sidan uppdaterades: