Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritidshem åk 1-3

På Sickla skola fritids vill vi att eleverna skall uppleva fritiden som meningsfull.

Det gör vi genom att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att variera beroende på elevernas erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser.

Siffertrappa.jpgMed stigande ålder och utveckling får eleverna större inflytande över sina aktiviteter och val.

På Sickla skola är fritidsverksamheterna indelade årskursvis.
Förskoleklassens fritidsverksamhet är en integrerad verksamhet under elevernas skoldag.

I årskurs 1 till 3 samt Klubben och Paletten är pedagogerna knutna till en årskurs och följer eleverna hela dagen.

De flesta av skolans särskoleelever är inkluderade i fritidsverksamheten utifrån ålder och mognad.

Vi samarbetar mellan de olika avdelningarna och tar tillsammans ansvar för skolans alla elever.

Sidan uppdaterades: