Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Information om Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten och Skolverket har sammanställt råd till skolor och förskolor med anledning av coronaviruset, covid-19

Folkhälsomyndigheten och Skolverket har sammanställt råd till skolor och förskolor med anledning av coronaviruset, covid-19: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf

Folkhälsomyndigheten ger råd om hur man kan förebygga smitta och hur man som person ska förhålla sig om man varit på resa i länder där coronaviruset är utbrett. Personer som varit i områden där smitta förekommer uppmanas att vara uppmärksamma på symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber och att i dessa fall direkt kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 för råd.

Nackas kommunala skolor och förskolor uppmanar alla att följa händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Nackas kommunala skolor och förskolor genom: Christina Leach, verksamhetschef för EMI (elevhälsans medicinska insatser), biträdande enhetschef Ylva Bandmann Holmberg, enhetschef för Barn och elevhälsan.

Sidan uppdaterades: