Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Klagomålshantering

KLAGOMÅLSRUTIN NACKAS KOMMUNALA FÖRSKOLOR/SKOLOR

Har du klagomål på vår verksamhet?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig först till förskolan eller skolan

Om du eller ditt barn upplever problem med förskolan eller skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där. Om du har klagomål på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig direkt till ansvarig skolledare. Du kan använda dig av Nacka kommuns blankett

Sedan till huvudmannen

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med ansvariga på förskolan/skolan kan du skriva ned dina klagomål och skicka in dem till Välfärd skola, Nacka kommun via e-post. Du kan också ringa eller skicka brev.
Du kan vara anonym, men för att få svar behöver du fylla i dina kontaktuppgifter.
e-post: klagomalvalfardskola@nacka.se
Telefon: 08-718 80 00
post: Välfärd skola
Nacka kommun
131 81 NACKA

Vad händer sen?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig chef eller handläggare inom Välfärd skola utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Ditt klagomål handläggs skyndsamt.

Om du ändå inte är nöjd

För den som inte känner sig nöjd med kommunens eller en fristående skola eller förskolas hantering av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

  • Skolinspektionen - hanterar många typer av ärenden, till exempel anmälningar på grund av kränkningar och brist på stöd i undervisningen.
  • Barn och elevombudet - En elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola kan göra en anmälan till Beo.
  • Skolväsendets överklagandenämnd - Hanterar vissa ärenden som får överklagas exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.
  • Diskrimineringsombudsmannen - Hit anmäler man diskriminering exempelvis p.g.a. kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
  • Arbetsmiljöverket - I skolan är det oftast rektor som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön så finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Sidan uppdaterades: