Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
 1. Börja med att kontakta förskolan eller skolan

  Många klagomål och synpunkter klaras snabbast och enklast ut direkt i verksamheten. Prata med rektor för förskolan eller skolan om du har klagomål eller synpunkter gällande verksamheten på ditt barns förskola eller skola.

 2. Kontakta den som driver verksamheten

  Om du inte får hjälp av rektor för förskolan eller skolan ska du vända dig till den som driver förskolan/skolan, den så kallade huvudmannen. Du kan också hoppa över steg 1 och vända dig direkt till huvudmannen.

  Huvudmannen är den som driver en skola eller förskola och huvudmannen har ansvar för att verksamheten följer de regler som gäller. Huvudmannen är skyldig att ta emot och utreda klagomål.

  • Kommunala förskolor och skolor
   Huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna i Nacka heter Välfärd Skola och nås via telefon 08-718 80 00 eller e-post
   klagomalvalfardskola@nacka.se
  • Fristående förskolor och skolor
   Huvudman för en fristående förskola eller skola kan vara ett företag, ett föräldrakooperativ eller annan organisation. Nacka kommuns kundserviceenhet kan hjälpa dig med kontaktuppgifter till de fristående huvudmännen. Du når kundserviceenheten på telefon 08-718 80 00 eller e-postadress info@nacka.se
 3. Gå vidare efter kontakt med huvudmannen

  Om du har kontaktat huvudmannen men inte är nöjd med hur huvudmannen tagit emot och utrett ditt klagomål kan du gå vidare med ärendet till Skolinspektionen. På Skolinspektionens webbsida kan du se vilken myndighet du kan vända dig till med olika frågor.
  Länk till Skolinspektionens webbsida

  Klagomål gällande fristående förskola

  Om du har ett klagomål på en fristående förskola kan du kontakta utbildningsenheten på Nacka kommun. Utbildningsenheten når du via Nacka kommuns kontaktcenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post utbildningsenheten@nacka.se

Anmälan av diskriminering eller kränkning

Om ditt ärende gäller en anmälan om diskriminering eller kränkning ska du göra en anmälan till Barn- och elevombudsmannen via Skolinspektionen.
Läs mer på Skolinspektionens webbsida

Sidan uppdaterades: