Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om KLC

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om kretsloppscentralerna i Nacka.
38

Kostar det något att lämna avfall på Nackas kretsloppscentraler?


Svar:

Kommunalt avfall* lämnas avgiftsfritt på kretsloppscentralerna. Det ingår i den grundavgift som alla avfallsabonnenter betalar.

Bygg- och rivningsavfall (som inte räknas som kommunalt avfall) som överstiger 400 liter kostar 600 kr att lämna. Läs mer om bygg- och rivningsavfall här.

*Kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.

Fick du svar på din fråga?
23

Kan jag lämna gamla däck på kretsloppscentralen?


Svar:

Ja, det går bra, både med och utan fälg. Däck kan också lämnas till en återförsäljare av däck.

Fick du svar på din fråga?
23

Kan jag lämna stubbar på kretsloppscentralen?


Svar:

Ja, om de endast består av trä. De måste vara helt rena från jord och stenar, eftersom de krossas tillsammans med ris och grenar. I nästa steg används det som biobränsle i en speciell värmepanna som producerar grön el. Därför får inte materialet vara kontaminerat av t.ex. jord eller sten.

Fick du svar på din fråga?
23

Kan jag lämna in papper med känslig information (sekretess) till kretsloppscentralen?


Svar:

Det är inte lämpligt, vi hänvisar till Suez Kovik som har en speciell tjänst där de hanterar destruktion av sekretess-dokument.

Fick du svar på din fråga?
10

Kan jag lämna matavfall eller min soppåse på kretsloppscentralen?


Svar:

Nej, kretsloppscentralerna har inte tillstånd att hantera matavfall. Matavfall lämnas i matavfallskärlet och soppåsen lämnas i restavfallskärlet som töms vid din fastighet.

Det är inte tillåtet att transportera matavfall eller restavfall (soppåsen) från fastigheten. Om du har stora mängder avfall kan du kontakta kundservice och beställa en extra tömning.

Fick du svar på din fråga?
2

Vad får man som hushåll/privatperson lämna på kretsloppscentralen?


Svar:

På kretsloppscentralen får du lämna grovavfall, elavfall, ljuskällor, batterier, vitvaror, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall, textil, förpackningar och tidningar, fallfrukt, trädgårdsavfall och återbruk.

Fick du svar på din fråga?
-2

Kan jag få bärhjälp med tunga saker på kretsloppscentralen?


Svar:

Nej, last- eller bärhjälp ingår inte i personalens arbete ur försäkring- och arbetsmiljösynpunkt. Personalen avgör dock själva om de har möjlighet att vara behjälpliga i vissa fall. Kontakta alltid personalen om du kommer med större föremål.

Fick du svar på din fråga?
-3

Hur mycket får jag lämna åt gången på kretsloppscentralen?


Svar:

Du får ha med så mycket att du inte överskrider en totalvikt på 3 500 kg för hela ditt fordonsekipage.

När det gäller bygg- och rivningsavfall får du lämna upp till 400 liter avgiftsfritt, för mängder därutöver tillkommer en avgift.

Fick du svar på din fråga?
-4

Vad får man som företag/verksamhet lämna på kretsloppscentralen?


Svar:

Du får lämna hushållslikt grovavfall, elavfall med producentansvar, bygg- och rivningsavfall som inte utgörs av eller innehåller farligt avfall (endast vardagar). Verksamhetsavfall och farligt avfall får inte lämnas.

Läs mer om avfallshantering i företag och verksamheter här.

Fick du svar på din fråga?
-12

Varför kostar det att lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralen (över 400 liter)?


Svar:

Kretsloppscentralerna finansieras av avfallstaxan, som endast får användas till att bekosta hantering av kommunalt avfall. Bygg- och rivningsavfall är inte kommunalt avfall och får därför inte lämnas till kretsloppscentralen avgiftsfritt. Vi erbjuder dock besökare med bygg- och rivningsavfall att lämna det vid kretsloppscentralerna, men då mot en avgift som ska finansiera omhändertagandet av avfallet. Avgiften för bygg- och rivningsavfall över 400 liter är 600 kr/gång.

Avfall som uppkommer från enklare underhåll (t.ex. ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering) utgör kommunalt avfall och tas emot och finansieras av avfallstaxan.

Fick du svar på din fråga?
-13

Får jag lämna osorterat avfall på kretsloppscentralen?


Svar:

Nej, avfallet ska sorteras och lämnas i olika fraktioner, bland annat metall, trä, gips, energiåtervinning (brännbart), ej återvinningsbart (ej brännbart), farligt avfall, elavfall, vitvaror, wellpapp, ljuskällor, batterier och återbruk.

Besök gärna sorteringsguiden.

Fick du svar på din fråga?
-15

Kan jag lämna sten, jord och betong på kretsloppscentralen?


Svar:

Ja, i mindre mängder, enstaka plattor och stenar. Detta tas inte emot från företag/verksamheter.

Fick du svar på din fråga?
-19

Kan jag lämna oljefat, fotogendunkar, oljetankar eller oljecisterner på kretsloppscentralen?


Svar:

Ja, men dessa föremål måste vara sanerade/noga rengjorda och i förekommande fall (oljecistern och tankar) isärskurna i mindre bitar.

Fick du svar på din fråga?
-23

Får jag ta eller köpa saker som någon annan lämnat på kretsloppscentralen?


Svar:

Nej, du får inte ta något som lämnats in på kretsloppscentralen. Det som lämnas till återbruk säljs bland annat i Lindras second hand-butik i Sickla och i någon av Myrornas butiker i Stockholmsregionen.

Fick du svar på din fråga?
-25

Kan jag lämna asfalt, asbest och eternitplattor?


Svar:

Nej, vi tar inte emot asfalt, asbest och eternitplattor. Vi hänvisar istället till en annan avfallsanläggning, t.ex. Kovik, Hagby, Sofielund eller Högbytorp.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: