Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Senaste bräddningarna i Nacka

På den här sidan hittar du information om de senaste bräddningarna och utsläppen som skett i Nacka.

Lista över bräddningar

Nedanför listar vi bräddningar som sträcker sig ungefär ett halvår bakåt i tiden. Om du har frågor om tidigare bräddningar är du välkommen att kontakta miljo@nvoa.se.

Här kan du läsa mer om bräddning, badvatten och avloppsvatten

Ordförklaring: Sjö, vattendrag eller havsvik dit bräddat vatten leds kallas för "recipient".

Februari 2024

Recipient: Erstaviken
Plats: Solsidan, söder om korsningen Ravinvägen/Strandvägen ut i Erstaviken
Datum: 2024-02-22 till 2024-02-22
Tid: 12:00–14:00
Orsak: Planerat arbete, snösmältning

Recipient: Järlasjön
Plats: Öster om Nackanäsparken, utlopp i Järlasjön
Datum: 2024-02-16 till 2024-02-17
Tid: 18:00 – 12:00
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Järlasjön
Plats: Nacka kvarn
Datum: 2024-02-16 till 2024-02-17
Tid: 23:30 – 06:00
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Järlasjön
Plats: Östra delen av Erstaviken
Datum: 2024-02-16
Tid: 16:00 – 24:00
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Lännerstasundet
Plats: Norra delen av Duvnäsviken
Datum: 2024-02-16 – 2024-02-18
Tid: 11:45 – 00:45
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Skurusundet
Plats: Söder om Saltängens skola
Datum: 2024-02-17
Tid: 01:00 – 03:00
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Skurusundet
Plats: Norr om Värmdöledsbron
Datum: 2024-02-16 till 2024-02-17
Tid: 23:30 – 04:30
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Skurusundet
Plats: Norr om Värmdöledsbron
Datum: 2024-02-16 till 2024-02-17
Tid: 23:30 – 03:30
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Höggarnsfjärden
Plats: Kummelnäs
Datum: 2024-02-16 till 2024-02-18
Tid: 09:00 – 16:00
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Baggensfjärden
Plats: Moranviken, båthamn
Datum: 2024-02-17
Tid: 00:00 – 02:00
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Neglingemaren
Plats: Norra Neglingemaren, viken
Datum: 2024-02-17
Tid: 01:00 – 02:00
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Neglingemaren
Plats: Tattbybron
Datum: 2024-02-16 till 2024-02-17
Tid: 23:00 – 04:00
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Vårgärdssjön
Plats: Nordöstra viken av Vårgärdssjön
Datum: 2024-02-16 till 2024-02-17
Tid: 23:00 – 06:00
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Vårgärdssjön
Plats: Nordvästra viken av Vårgärdssjön
Datum: 2024-02-16 till 2024-02-17
Tid: 23:30 – 06:30
Orsak: Regn/snösmältning

Recipient: Baggensfjärden
Plats: Skogsöviken
Datum: 2024-02-04
Tid: 16:30 till 00:00
Orsak: Tekniskt fel, sugbil på plats

Januari 2024

Recipient: Baggensfjärden
Plats: Kyrksundsvägens ände
Datum: 2024-01-12 till 2024-01-13
Tid: 11:45-18:45
Orsak: Tekniskt fel, sugbil på plats

December 2023

Recipient: Baggensfjärden
Plats: Dike nära Lotvägen/Baggensfjärden
Datum: 2023-12-18
Tid: 17.20-23.30
Orsak: Kraftigt regn och tekniskt fel

November 2023

Recipient: Järlasjön
Plats: Nackanäs
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 08:55–18:56
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Järlasjön
Plats: Utanför Nacka kvarn
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 09:30–15:40
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Järlasjön
Plats: Skogsparti vid vändplan Tallvägen
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 02:30–15:07
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Lännerstasundet
Plats: Strandpromenaden/Kristinavägen, under bryggorna
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 01:10–14:19
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Skurusundet
Plats: Skurusundet
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 11:00–13:00
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Bagarsjön
Plats: Lännerstavägen/Dalen, Bagarsjöns västra del
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 09:00–21:30
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Höggarnsfjärden
Plats: Riset
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 02:00–02:00
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Skurusundet
Plats: Vändplan Gamla brovägen
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 11:18–21:40
Orsak: Kraftigt regn, tekniskt fel

Recipient: Myrsjön
Plats: Myrsjövägen, strandkant när pumpstationen
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 11:30–18:00
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Höggarnsfjärden
Plats: Kummelnäsviken
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 09:50–23:30
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Baggensfjärden
Plats: Dike nära Lotsvägen/Baggensvägen
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 09:50–23:30
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Baggensfjärden
Plats: Moranviken, under bryggorna
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 08:30–17:30
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Neglingemaren
Plats: I pumpstationens närhet
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 05:00–18:00
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Vårgärdssjön
Plats: Dike i närheten av Älgövägen/Gökvägen 2
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 10:00–13:00
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Vårgärdssjön
Plats: Vårgärdsvägen, viken vid förskolan
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 10:00–15:00
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Erstaviken
Plats: Strandvägen/Sjövägen, 70 meter ut i öppet vatten
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 09:00–15:00
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Erstaviken
Plats: Nära Ravinvägen/Strandvögen, utanför bryggorna
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 02:30–00:00
Orsak: Kraftigt regn

Recipient: Baggensfjärden
Plats: Viken, nära Neglingevägen
Datum: 23-11-04–23-11-05
Tid: 09:40–16:00
Orsak: Kraftigt regn

Augusti 2023

Vattendrag/sjö/recipient: Höggarnsfjärden
Plats: Kummelnäs
Datum: 2023-08-29
Tid: 07:30–13:15
Orsak: Nödutsläpp, underhållsarbete
Volym: 2 500 m³

Vattendrag/sjö/recipient: Baggensfjärden
Plats: Båthamn
Datum: 2023-08-08
Tid: 08:00–10:00
Orsak: Kraftigt regn, tekninskt fel

Vattendrag/sjö/recipient: Lännerstasundet
Plats: Strandpromenaden/Kristinavägen. Under bryggorna.
Datum: 2023-08-08
Tid: 07:00–17:00
Orsak: Kraftigt regn

Juli 2023

Vattendrag/sjö/recipient: Myrsjön
Plats:
Myrsjövägen, strandkant nära pumpstationen
Datum:
2023-07-31
Tid:
10:30–14:30, under kortare stunder, totalt ca. 60 min
Orsak:
Kraftigt regn, trasig nivåvippa

Vattendrag/sjö/recipient: Lännerstasundet
Plats:
Strandpromenaden/Kristinavägen. Under bryggorna.
Datum: 2023-07-25
Tid:
14:48–19:06
Orsak:
Kraftigt regn

Vattendrag/sjö/recipient: Myrsjön
Plats:
Myrsjövägen, strandkant nära pumpstationen
Datum:
2023-07-25
Tid:
15:04–16:05, 16:44–16:55
Orsak:
Kraftigt regn

Vattendrag/sjö/recipient: Myrsjön
Plats: Myrsjövägen, strandkant nära pumpstationen
Datum: 2023-07-02, ca 90 minuter
Tid: Inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn

Mars 2023

Vattendrag/sjö/recipient: Lännerstasundet
Plats: Kristinavägen under bryggorna
Datum: 2023-03-18 till 2023-03-19
Tid: Inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn/snösmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Höggarnsfjärden
Plats: Riset
Datum: 2023-03-18 till 2023-03-19
Tid: Inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn/snösmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Lännerstasundet
Plats: Kristinavägen under bryggorna
Datum: 23-03-14 till 23-03-15
Tid: Inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn/snösmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Höggarnsfjärden
Plats: Riset
Datum: 23-03-14 till 23-03-15
Tid: Inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn/snösmältning

Januari 2023

Vattendrag/sjö/recipient: Lännerstasundet
Plats: Tollare folkhögskola, utanför bryggan
Datum: 23-01-24
Tid: 11:00–16:15
Orsak: Inkoppling av ny pumpstation nedströms.

Vattendrag/sjö/recipient: Skurusundet
Plats: Båtklubb vid Gamla Brovägen
Datum: 23-01-16
Tid: 03:00–04:00
Orsak: Ledningsbrott

Vattendrag/sjö/recipient: Lännerstasundet
Plats: Kristinavägen under bryggorna
Datum: 23-01-15 till 23-01-17
Tid: Inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn/snöstmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Bagarsjön
Plats: Lännerstavägen/Dalen. Bagarsjöns västra del.
Datum: 23-01-15 till 23-01-16
Tid: Inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn/snöstmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Höggarnsfjärden
Plats: Riset
Datum: 23-01-15 till 23-01-16
Tid: Inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn/snöstmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Baggensfjärden
Plats: Båthamn
Datum: 23-01-15
Tid: 08:00–21:00
Orsak: Kraftigt regn/snöstmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Järlasjön
Plats: Nackanäs mot Ältavägen
Datum: 23-01-15
Tid: 10:00–13:00
Orsak: Kraftigt regn/snöstmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Höggarnsfjärden
Plats: Riset
Datum: 23-01-08 till 23-01-13
Tid: inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn/snöstmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Lännerstasundet
Plats: Strandpromenaden/Kristinavägen. Under bryggorna.
Datum: 23-01-08 till 23-01-12
Tid: Inte kontinuerligt
Orsak: Kraftigt regn/snöstmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Bagarsjön
Plats: Lännerstavägen/Dalen. Bagarsjöns västra del.
Datum: 23-01-08 till 23-01-10
Tid: 18:00–20:00
Orsak: Kraftigt regn/snöstmältning

Vattendrag/sjö/recipient: Järlasjön
Plats: Utanför Nacka kvarn
Datum: 23-01-11
Tid: 10:45–13:27
Orsak: Elfel

Vattendrag/sjö/recipient: Lännerstasundet
Plats: Strandpromenaden/Kristinavägen. Under bryggorna.
Datum: 23-01-03
Tid: 00:00–06:30
Orsak: Kraftigt regn/snöstmältning

December 2022

Vattendrag/sjö/recipient: Höggarnsfjärden
Plats: Riset
Datum: 22-12-20
Tid: 10:20–10:50
Orsak: Elfel

November 2022

Vattendrag/sjö/recipient: Baggensfjärden
Plats: Skogsöviken
Datum: 2022-11-10 till 2022-11-11
Tid: 18:00–19:00 och 21:00–08:00
Orsak: Elfel

Sidan uppdaterades: