Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Matavfallskvarn

Här kan du läsa mer om vad som gäller för verksamheter som har insamling av matavfall genom matavfallskvarn till separat tank.

Matavfallskvarn kopplad till en separat tank är ett bra alternativ för insamling av matavfall. Matavfallet mals då ner i köket och lagras i separat tank som inte är ansluten till VA-nätet. Tanken töms istället med sugbil för transport till en biogasanläggning där matavfallet behandlas biologiskt till biogas och biogödsel. Det är samma biogasanläggning som tar emot matavfall som samlas in i separata kärl i Nacka.

Matavfallsinsamling med matavfallskvarn kopplad till separat tank är ett system som innebär en högre investering men ger en smidig hantering av matavfallet utan lukt och kladd och betydligt färre transporter. För större kök, som restauranger, skolor eller förskolor, rekommenderas matavfallskvarn till tank, eventuellt kombinerad med fettavskiljare.

Observera att det i Nacka inte är tillåtet att installera matavfallskvarnar som är anslutna till spillvattennätet (avloppet).

Här kan du läsa mer om matavfallsinsamling för verksamheter.

Sidan uppdaterades: