Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Autogiro kundfakturor för Nacka vatten och avfall

Med autogiro dras betalningen av din faktura automatiskt på förfallodagen. Det finns två sätt att ansöka - via webben eller via en blankett.

Personuppgiftshantering

Nacka vatten och avfall är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Dina personuppgifter, namn/personnummer/adress/bankkonto/kundnummer/namnteckning kommer att behandlas för att handlägga ärendet avseende din anmälan/ansökan/beställning. Personuppgifterna behövs för att kunna fullfölja avtal. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med bolaget för de ändamål som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje land utanför EU.

Personuppgifterna kommer att sparas under tiden så länge som behövs för att vi ska kunna hantera ärendet.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00


Skicka in blanketten till oss

Du som gör din autogiroansökan på blankett - skicka ifylld blankett till:

Nacka vatten och avfall AB
c/o Kundservice
131 81 Nacka

Har du frågor om autogiro?

Välkommen att höra av dig till oss på kundservice. Vi hjälper dig gärna om du har frågor kring autogiro. Du når oss på telefon 08-718 90 00.

Sidan uppdaterades: