Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skolinformation

Pedagogiskt material - avfall och miljö

Här har vi samlat tips och länkar om hållbar utveckling, avfall och miljö som ni kan använda i skolundervisningen.

Illustratör: Emma Westerberg

Att återvinna avfallet i så hög grad som möjligt är viktigt. Men det räcker inte när jordens resurser minskar och befolkningen ökar. Vi måste alla även arbeta för att minimera avfallet. Tillsammans kan vi bidra till en bättre miljö genom att inspirera barn och ungdomar och öka kunskapen kring avfall och kretsloppsfrågor!

Material från Nacka vatten och avfall om AVFALL

Webbsidor med lektionsmaterial

Här har vi samlat länkar till bra webbsidor och material från myndigheter, organisationer och samarbetspartners som är fritt att använda.

Sveriges avfallsportal - sopor.nu

sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Avfallsportalen är ett samarbete mellan bl.a. Avfall Sverige och Naturvårdsverket.

Batteriåtervinningen

Batteriåtervinningens webbplats finns material om batterier och återvinning för skola och förskola.

Förpacknings & tidningsinsamlingen (FTI AB)

På FTI kan ni hitta fakta och se filmer om de olika återvinningsprocesserna av förpackningar och tidningar. Här kan ni även beställa Materialvärlden, en lärarhandledning om återvinning av förpackningar och tidningar. Läs mer om Materialvärlden och beställ här.

Håll Sverige Rent

www.hsr.se finns material om hållbarutveckling och en möjlighet att anmäla sig till Grön Flagg - ett miljönätverk för skolor och förskolor.

Returpack - Pantamera

Returpack har skolmaterial om pant och återvinning samt information om tävlingar på sin webbsida Pantamera. Här kan du även göra ett digitalt studiebesök och se vad som händer med förpackningarna i deras anläggning.

Konsumentverket

Konsumentverket har bland annat skolmaterialet Hållbart så klart! som handlar om hållbar konsumtion.

Natur & miljöboken

Natur & Miljöboken är ett läromedel om miljö och hållbarutveckling riktat till årskurs 4, 5 och 6. Materialet är utvecklat av Svenska Kunskapsförlaget. Läs mer om läromedlet här.

Släng inte maten

Konsumentföreningen i Stockholms hemsida finns bra tips om vad vi kan göra för att slänga mindre mat. Det finns en särskild sida som heter Släng inte maten för skolor med filmer och bra tips.

Sopskolan

På Avfall Sveriges sida www.sopskolan.se finns material och information om hållbar utveckling som passar i undervisningen för årskurs 7 till 9. Hur sorterar du olika produkter, vad händer och vad är nyttan?

En värld utan sopor

Tips och idéer för barn i olika åldrar. Här kan du spela spel, titta på film, pyssla och göra olika experiment. Producent: Kretsloppskontoret i Göteborgs stad. Läs mer här.

Sysavs skolsidor

www.sysav.se/skola finns bra fakta och lektionstips om hållbar utveckling, miljö och avfall.

Globala miljömålen

www.globalamalen.se/skola hittar du övningar för att arbeta med Globala målen och hållbar utveckling i skolan.

UR, utbildningsradion

På ur.se finns många bra program. Till exempel serien Vad händer med återvinningen? som är en fartfylld resa från återvinningens containrar och insamlingskärl, till industrierna som sorterar och bearbetar det inlämnade avfallet. Här finns även filmen om sopor.

Sveriges konsumenter

Sveriges konsumenters hemsida hittar du utbildningsmaterial för att hjälpa unga att bli mer hållbara konsumenter. Bland annat finns material om de Globala miljömålen och om hållbar modekonsumtion.

Den Globala skolan

Den Globala skolan har material att använda i undervisning om hållbarhetsfrågor.

Sidan uppdaterades: