Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den avgift du betalar för ditt abonnemang för vatten, avlopp och dagvatten. Här ingår bland annat lägenhetsavgift och avgift för vattenförbrukning. Intäkterna från brukningsavgiften används för att täcka kostnaderna för drift, underhåll och förnyelse av den allmänna VA-anläggningen i kommunen.

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del

Brukningsavgiften betalas för alla fastigheter som är anslutna till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Avgiften består av en rörlig och en fast del.

Den rörliga delen av brukningsavgiften bestäms av hur mycket vatten du förbrukar på din fastighet; ju mer vatten du använder desto högre blir kostnaden.

Brukningsavgiftens fasta del består av två olika avgifter:

  • Årsavgift för abonnemang
  • Lägenhetsavgift (bostadsavgift)

Hur mycket betalar jag?

Hur mycket du betalar i lägenhetsavgift beror på antalet bostadsenheter på din fastighet. För en fastighet med normalvilla betalar du avgift för ”en” lägenhet. För ett hyreshus med exempelvis tio lägenheter betalar man tio lägenhetsavgifter. För andra fastigheter, som exempelvis kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker, räknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en ”lägenhet”.

Aktuell brukningsavgift

I tabellen nedanför presenteras brukningsavgiften för en bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet som är ansluten till vatten, spillvattenavlopp och dagvatten. Alla avgifter som anges nedan är inklusive moms. Avgifterna är hämtade ur aktuell VA-taxa.

Fast avgift per år 3 278 kr
Lägenhetsavgift (bostadsavgift) per år 1 373 kr
Avgift per m³ levererat vatten 55,88 kr

Du kan ansöka om reducering av dagvattenavgift enligt § 13.2 i VA-taxan.

Räkneexempel på brukningsavgift för enbostadshus/villa

Den totala brukningsavgiften blir summan av de olika avgifterna i tabellen ovanför. Om hushållet förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och är ansluten till vatten, spillvattenavlopp och dagvatten blir kostnaden 13 033 kr per år.

3 278 + 1 373 + (150 x 55,88) = 13 033 kr

Den genomsnittliga vattenförbrukningen för ett enbostadshus i Sverige beräknas till 150 kubikmeter (m³) per år. Detta mått kallas ”Typhus A” och är ett statistiskt mått som används för jämförelser mellan kommuner i Sverige.

Läs mer

Läs om anläggningsavgift
Läs och ladda ner VA-taxan (PDF-dokument, 1 MB)

Sidan uppdaterades: