Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Anhörigguiden

Hälso- och sjukvård

Region Stockholm ansvarar för länets hälso- och sjukvård samt tandvård och består av fem vårdformer: Vårdguiden, vårdcentraler, närakuter, akutmottagningar och en intensivakut.

Nedan finns ett antal lokala vårdinstanser listade, Vårdguiden kan ge ytterligare hjälp med att hitta lokala alternativ. Vid akuta nödsituationer ska du alltid ringa 112.

SOS Alarm: vid livshotande tillstånd, ring 112.

Vårdguiden, för information, bedömning av vård och lotsning till rätt vårdinstans, ring 1177.

Andra verksamheter inom hälso- och sjukvård

Akutmottagning

När det är fara för liv ska du åka direkt till ett sjukhus akutmottagning. Det gäller till exempel vid svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador eller större blödningar.

Närmaste akutmottagningen för vuxna

Södersjukhuset, Stockholm
Läs mer på Södersjukhusets hemsida

Närmaste akutmottagning för barn

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset , Stockholm
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset.
Läs mer på Södersjukhusets hemsida

Avancerad sjukvård i hemmet

Vid mer komplexa besvär kan du behöva få avancerad sjukvård i hemmet. Detta kallas ASIH och är ett alternativ till att bli inlagd på sjukhus. Kontakta 1177 om hur detta går till och vilka yrkesgrupper som kan ingå i ett ASIH-team.

Barn- och ungdomspsykiatri

BUP utreder, diagnosticerar och behandlar barn och ungdomar med psykiatriska sjukdomstillstånd. De ger även vård, stöd och rådgivning.

Barn- & ungdomspsykiatri Sickla

Läs mer om BUP Sickla här

Hembesök av jourläkare

En jourläkare är antingen specialist i allmänmedicin eller akutsjukvård och kan göra medicinska bedömningar och ge viss behandling hemma. Jourläkaren kan hjälpa till med samma sjukdomar och skador som du kan få hjälp med på en vårdcentral eller en närakut.

Hembesök på kvällar, nätter och helger

En läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan göra hembesök utanför kontorstid. De kan göra besök på kvällar, nätter och helger, när vårdcentralen har stängt. Sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 gör bedömningen om eventuellt hembesök.

Husläkarjourer på kvällar och helger

Om du behöver vård när mottagningen har stängt, och bedömer att det inte kan vänta till nästa dag, kan man få hjälp på en husläkarjour. De har öppet klockan 08-22 alla dagar i veckan och hjälper även barn från sex månader.

Husläkarjour Nacka/ Närakut Nacka
Nacka Sjukhus
Läs mer här

Mobil psykiatri

Psykiatrisk jourverksamhet för personer över 18 år. Det mobila teamet erbjuder telefonrådgivning och hembesök mellan klockan 08.00 och 20.00

Läs mer om WeMind Psykiatri i Nacka

Närakut

För den som skadar sig eller blir hastigt sjuk har närakuterna öppet alla dagar klockan 8–22. Här finns bland annat röntgen och provtagning, och det går att få hjälp med mycket av det som i dag tas om hand av akutmottagningarna.

Närakut Nacka, Nacka Sjukhus
Läs mer om Närakut Nacka här

Psykiatrisk akutmottagning

Mottagning med akut vård dygnet runt för personer med allvarliga psykiatriska tillstånd.

S:t Görans sjukhus
Läs mer om psykiatrisk akutmottagning här

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Du kan själv kontakta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning vid svårare psykiska symtom, till exempel nedstämdhet, ångest eller självmordstankar.

WeMind Psykiatri Nacka

Stöd till anhöriga

Anhöriga till en patient ska ha möjlighet att få information och stöd från vården, men det är patienten själv som bestämmer vem som ska kunna få information.

Om patienten själv inte kan ta emot information, ska informationen ges till anhöriga om det är möjligt. Anhöriga ska också kunna få informationen nedskriven. Om patienten har kontakt med många olika personer inom vården kan man be om att få en fast vårdkontakt, som samordnar alla kontakter.

Patient eller anhörig kan också få en vårdplan som beskriver vad som ska hända under den fortsatta behandlingen. Den behandlande läkaren ansvarar för vårdplanen, även om andra vårdgivare är inkopplade.

Även som anhörig till någon som är sjuk och vårdas regelbundet hemma kan man behöva råd och stöd av kontaktsjuksköterska eller kurator. Kontakta dem som har hand om den närståendes vård, till exempel ASIH-teamet. Alla vårdcentraler har också tillgång till kurator eller psykolog.

Vårdcentral/husläkarmottagning

Mottagningarna tar emot både vuxna och barn, och du bestämmer själv vilken vårdcentral du vill vända sig till. Här finns drop-in tider och akuttider samma dag, och vårdcentralen har vanligtvis öppet klockan 8:0017:00 varje vardag. Alla mottagningar har rådgivning per telefon och kan göra hembesök.

Boo Vårdcentral
Edövägen 2, Orminge hus
Tel: 08-123 382 50

Danviks Vårdcentral
Hästholmsvägen 30
Tel: 08-556 744 20

DoktorTeam
Edövägen 2, Saltsjö-Boo
Tel: 08-718 10 00

Ektorps Vårdcentral
Lasarettsvägen 6
Tel: 08-123 374 80

Familjeläkarna i Saltsjöbaden
Byvägen 52
08-717 01 00

Familjeläkarna i Saltsjöbadens centrum
Torggatan 23
08-717 15 00

Fisksätra Vårdcentral
Fisksätra torg 20, plan 3
Tel: 08-123 429 00

Forums Vårdcentral
Romansvägen 12
Tel: 08-123 408 70

Kry Älta
Oxelvägen 42, Älta
Tel: 08-448 45 00

Kvarnholmens Vårdcentral
Kvarnholmsvägen 92
Tel: 08-580 040 40

Kry Sickla
Smedjegatan 18 
Tel: 08-121 594 00

Vård i hemmet

Viss vård du få hemma i stället för att åka till vårdcentralen eller vårdas på sjukhus. Vård hemma kan ges av läkare, sjuksköterska eller annan personal. Bedömning om vård i hemmet görs på sjukhus eller av en vårdcentral.

Vård i livets slutskede

Den som har en obotlig sjukdom eller vårdas inför livets slut har ofta särskilda behov av vård. Denna vård kallas för palliativ vård eller vård i livets slutskede. Det går att få hjälp av den basala hemsjukvården eller av ett ASIH-team, beroende på hur vårdbehoven ser ut.

Sidan uppdaterades: