Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Anhörigguiden

Stöd från Arbetsförmedlingen

Om du som arbetssökande har en funktionsnedsättning kan du få olika typer av stöd, hjälpmedel och anpassningar. Ansökan görs direkt till Arbetsförmedlingen och kan göras av arbetstagare, arbetsgivare eller av bägge parter.

Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö

Läs mer om Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö här

Insatser från Arbetsförmedlingen

Bidrag för personligt biträde

Om man har en funktionsnedsättning kan man få stöd av en person på arbetsplatsen. Det personliga biträdet fungerar som ett stöd i samband med återkommande arbetsuppgifter eller arbetssituationer.

Läs mer om bidrag för personligt biträde.

Hjälpmedel på arbetsplatsen

Både arbetstagare och arbetsgivare kan få bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen om arbetsredskap eller arbetsplats behöver anpassas.

Läs mer om hjälpmedel på arbetsplatsen.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Den som har en funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd i vissa av Arbetsförmedlingens utbildningar. Då får man stöd av en person, som till exempel hjälper till med studieteknik och att få struktur på studierna.

Läs mer om individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning.

Lönebidrag

Om man har en funktionsnedsättning kan man få ett jobb som är anpassat efter ens förutsättningar, och arbetsgivaren kan samtidigt få ett ekonomiskt bidrag till lönen.

Läs mer om lönebidrag.

Psykosocialt anpassningsstöd

Den som känner sig obekväm i sociala situationer på jobbet kan få stöd. En specialist, psykolog eller socialkonsulent går till exempel igenom stresstålighet, samarbete, kommunikationsförmåga och bemötande.

Läs mer om psykosocialt anpassningsstöd.

Sidan uppdaterades: