Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Utvecklingsmaterial för språkutveckling i förskolan

Det här utvecklingsmaterialet är till för dig som vill utveckla språkundervisningen i förskolan. Materialet har tagits fram i anslutning till den studie som gjordes under 2023 i Nacka kommun: "Studie rörande språkutvecklande arbetssätt vid åtta förskolor i Nacka kommun".

Det här utvecklingsmaterialet är till för dig som vill utveckla språkundervisningen i förskolan. Utvecklingsmaterialet sammanställdes som ett resultat av en studie om språkutveckling i förskolor med flerspråkiga barn i Nacka kommun: Studie rörande språkutvecklande arbetssätt vid åtta förskolor i Nacka kommun.
Läs mer om studien här

Till vem riktar sig materialet?

Materialet riktar sig till dig som arbetar som förskolepersonal, förskollärare, rektor men kan också läsas av intresserade föräldrar som vill veta mer om språkutveckling i förskoleåldern. Här hittar du en rad goda exempel på framgångsrika metoder för språkutveckling.

Hur kan jag använda materialet?

Utvecklingsmaterialet kan användas av dig själv för att utveckla din undervisning. Det kan också användas i kollegialt lärande genom att arbetslaget läser ett avsnitt, provar några av metoderna och utvärderar dessa. Då kan materialets avsnitt läsas, diskuteras och provas, ett i taget, under några veckor. Antingen kan man välja de kapitel som arbetslaget just nu har behov av att utveckla, eller så börjar man med det första kapitlet och arbetar sig fram till det sista, kapitel 22. På så sätt får man en gedigen genomgång av arbetssätten för språkutveckling på den egna förskolan.

Jag har valt att ta fram några tydliga exempel inom varje område, som också kan vara lätta att vidareutveckla på din förskola. Det finns dock många andra goda exempel på arbetsformer. I varje avsnitt hittar du därför tips om böcker där du kan läsa vidare om hur man kan arbeta med det aktuella området i förskolans vardagspraktik.

Observationsutdrag för kollegial diskussion

Till utvecklingsmaterialet hör också ett annat arbetsmaterial, Observationsutdrag för kollegial diskussion. Det innehåller en rad autentiska observationsutdrag från mina observationer i förskoleverksamhet, både i de förskolor som förekom i studien och på andra förskolor. Dessa kan användas för att diskutera undervisning och hur den kan utvecklas, antingen fristående eller i det kollegiala lärandet. I det här utvecklingsmaterialet hänvisar jag ibland till dessa observationer.

Länk till dokumentet Observationsutdrag för kollegial diskussion (PDF-dokument, 437 kB)

Leda språkutveckling

I ett särskilt kapitel i slutet, i kapitlet Leda språkutveckling, behandlas hur man leder språkutvecklande arbete. Det kapitlet riktar sig främst till rektorer och de lärledare som deltar i styrningen av utvecklingen. Allra sist finns också kapitlet Lärledarens uppdrag, som riktar sig särskilt till dig som fått uppdraget som lärledare för ett eller flera arbetslag. Forskning visar att pedagogen är den allra viktigaste faktorn om barn ska lära sig och utvecklas. Även ledningen är av stor betydelse. Din kunskap och ditt sätt att arbeta är alltså det allra viktigaste om barnen ska ha en stark positiv språkutveckling.

Lycka till med ditt utvecklingsarbete!

Sidan uppdaterades: