Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stab kompetensförsörjning

Stab kompetensförsörjning är en stödverksamhet som arbetar med rekrytering och bemanning inom Välfärd samhällsservice, Nacka kommun.

Vi samordnar och kvalitetssäkrar bemanningen av vård- och omsorgspersonal. Som anställd hos oss kan du jobba som timanställd eller på längre vikariat.

Hos oss har du möjlighet att få en mycket bred yrkeserfarenhet inom:

  • LSS
  • Socialpsykiatri
  • Äldreomsorg

Vi arbetar även med rekrytering av tillsvidareanställd personal och kompetensutveckling.

Till dig som är verksamhetsansvarig ger vi professionellt stöd genom hela rekryteringsprocessen.

Sidan uppdaterades: