Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Familjebehandling

Alla barn, tonåringar och föräldrar kan någon gång få det svårt i sina relationer och sin kommunikation. Då har du möjlighet att söka familjebehandling hos oss.

Här hittar du oss

Familjemottagningen i Nacka
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla
E-post: familjemottagningen@nacka.se
Telefon: 08-718 91 11

När familjen behöver professionell hjälp

När påfrestningarna blir för stora kan man behöva den professionella hjälp som Familjemottagningen kan erbjuda i form av familjebehandling.

Vi som arbetar på Familjemottagningen har lång och gedigen erfarenhet av behandlingsarbete med inriktning på familjen; föräldrar, barn och tonåringar. Vi är familjebehandlare med socionombakgrund och har alla en grundläggande psykoterapiutbildning och flertal vidareutbildningar inom områden så som:

 • Familjeterapi
 • Anknytning
 • Relations- och kommunikationsproblematik
 • Trauman
 • Separation
 • Föräldraskap
 • Barn och tonåringar som levt med psykisk ohälsa, våld och/eller missbruk i familjen
 • Våld i nära relation – både utsatt och utövare
 • Föräldrar och barn med kognitiva funktionsnedsättningar

Familjemottagningen har funnits i kommunal regi sedan 1999 i Nacka. Det gör att vi har god kännedom om kommunen och nära samarbete med skolor och övriga aktörer i Nacka, så som Beroendemottagning och Socialpsykiatrin.

Här hittar du oss på Familjemottagningen

Som arbetsgrupp har vi specialistkompetens inom en rad olika områden för att på bästa sätt kunna hjälpa och möta upp behoven hos familjerna vi möter. Vi har vana att arbeta med tolk.

Läs mer om vår specialistkompetens här

Familjemottagningens insatser anpassas alltid efter varje familjs behov där vi tar hjälp av forskningsbaserade och beprövade metoder. Tillsammans utforskar vi vad familjen vill ha hjälp med och formulerar konkreta mål för hur situationen ska vara när familjebehandlingen avslutas.

Läs mer om de arbetsmetoder vi använder och hur vi involverar barn och tonåringar i Familjebehandlingen

Vilka kan få familjebehandling?

Familjebehandling är en mer omfattande stödinsats som alla har rätt att söka hos socialtjänsten i Nacka. Du söker bistånd, stöd, hos socialtjänsten, där ni tillsammans tar reda på vilken hjälp ni som familj har behov av, till exempel Familjebehandling. Kontakta socialtjänsten via Nacka kommuns kontaktcenter, telefon 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: