Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vår kompetens

Vi på Familjemottagningen har en bred kompetens för att kunna möta varje enskild familjs behov.

Kunskap och kompetens hos våra familjebehandlare

För att på bästa sätt möta behovet hos varje enskild familj har vi i arbetsgruppen specialistkompetens inom olika områden:

 • Föräldrar i separationskonflikt
 • Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa
 • Barn som lever med separerade föräldrar
 • Tonårsutveckling och vuxenblivande
 • Småbarnsföräldrar med fokus på anknytning och systemteori
 • Föräldrar med autism och neuropsykiatriska diagnoser
 • Utåtagerande barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
 • Våldsutsatta kvinnor och barn
 • Vuxna som utövare av våld
 • Familjehemsplacerade barn och familjehemsföräldrar

Vi har stor vana att arbeta med både småbarn och tonåringar och är vid behov två behandlare, varav en har fokus på barnet/ungdomen. Vi har god kännedom om kommunen och nära samarbete med skolorna och övriga aktörer i Nacka så som Beroendemottagning och Socialpsykiatrin. Utöver att vi arbetar som familjebehandlare är vi även utbildade nätverksledare och håller i stödgrupper för barn, ungdomar och föräldrar.

Personal och språk

 • Familjemottagningen har 7 familjebehandlare
 • Det finns både kvinnliga och manliga behandlare på mottagningen
 • Språkkunskaper: svenska, engelska och danska

Sidan uppdaterades: