Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elevinflytande

"Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet." LGR11

Om elevinflytande i läroplanen

Eklidens skola har som ständig målsättning att stärka elevernas inflytande. Det formella inflytandet är organiserat utifrån klassen och arbetslaget. Eleverna har klassråd och arbetslagsråd som arbetar med frågor som rör skolvardagen. Där tar eleverna exempelvis upp frågor kring den fysiska miljön, schemafrågor och frågor kring undervisningen.

Förutom det formella inflytandet har eleverna alltid möjlighet att påverka undervisningen. Vi anser att det är främst i klassrummet och i samband med undervisningen som eleverna verkligen upplever om de har inflytande. Det är där de får svar på frågor såsom: Lyssnar lärarna på mig, kan jag påverka planeringen och undervisningen, är mina åsikter viktiga?

Sidan uppdaterades: