Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Goda resultat

Goda resultat betyder för oss att alla elever gör goda resultat utifrån sina förutsättningar. Därför försöker vi att organisera oss så att lärare och annan personal ska ges möjlighet att möta varje individs behov.

Vårt arbete

På Eklidens skola arbetar vi med behovsanpassade gruppstorlekar. Vi satsar särskilda resurser på att organisera svenska, engelska och matematik så att gruppstorlekarna ger lärarna möjlighet att möta varje elevs behov.

Vi anser att ändamålsenliga lokaler för både praktiska och teoretiska ämnen är en förutsättning för goda resultat. Vi tror också på IT som ett viktigt stöd i undervisningen, därför har alla elever tillgång till en egen laptop. Alla klassrum är utrustade med projektor och filmduk. Tekniken i sig är ingen garanti för goda resultat, men den finns tillgänglig när den behövs för elever och lärare på Eklidens skola. Våra lärare ligger långt fram beträffande IT-metodik i undervisningen.

Våra utvärderingar visar på nöjda elever och höga betyg

Betygen på Eklidens skola har under flera år legat mycket högt. Meritvärdet för våra avgångsklasser våren 2020 var det högsta av de kommunala skolorna i Nacka, 276 meritpoäng.

Sidan uppdaterades: