Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värdegrund

Demokratiska värderingar och en respekt för varje individ är något som vi arbetar aktivt med på Ekliden. I grunden för det arbetet ligger den allmänna läroplanen.

I den kan man läsa att:

"...skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö."

På Eklidens skola bedriver vi ett aktivt värdegrundsarbete som först och främst utgår från läroplanen och skollagen.

Våra utvärderingar visar att vi lyckas bra. I kundundersökningen har vi haft ett bra resultat under flera år beträffande frågorna:

  • "Jag känner mig trygg i skolan"
  • "Jag behandlas bra av mina skolkamrater"
  • "De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om mig"

Sidan uppdaterades: