Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Naturvetenskapliga klasser

Inriktningen vänder sig till dig som har ett speciellt intresse och är nyfiken på att lära dig mer inom naturvetenskap.

Du som väljer att gå i de naturvetenskapliga klasserna kommer att förutom den ordinarie undervisningen få en större möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper inom ämnena kemi, fysik och biologi. Vi kommer både att utföra experiment i våra laborationssalar och göra undersökningar ute i naturen.

Varje vecka finns det extra tid på schemat för de naturvetenskapliga ämnena. Det finns mer tid till både teoretiska och praktiska moment. Den extra tiden kan exempelvis användas till fler experiment, studiebesök, undersökningar i naturen och projektarbeten tillsammans med andra ämnen.

Efter att ha gått i de naturvetenskapliga klasserna kommer du ha fått en mycket bra grund för kommande studier i naturvetenskap.

Har du ytterligare frågor om profilen vänligen kontakta Christer Karlsson.

Följ oss på Instagram för att se lite av våra aktiviteter @naturvetenskapliga_klasser eller
https://www.instagram.com/naturvetenskapliga _klasser

Sidan uppdaterades: