Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgiftskontroll

Nackas strävan är att alla hushåll ska betala rätt avgift enligt gällande taxa. Därför genomför Nacka kommun årligen en avgiftskontroll då felaktiga avgifter rättas till. Vi betalar tillbaka till de som betalat för mycket och de som betalat för lite får en räkning att betala.

Nacka kommun rättar endast fakturor en månad bakåt i tiden, övriga rättningar sker via den årliga avgiftskontrollen.

Avgiftskontrollen sker med lång eftersläpning eftersom kommunen måste invänta att alla deklarationer är behandlade hos Skatteverket i slutet av respektive taxeringsår. Det kan därför dröja mellan 1,5 och 2 år innan rättning sker av de fakturor som blivit felaktiga på grund av att hushållet haft fel inkomst registrerad i e-tjänsten Nacka24.

Kontrollen genomförs genom att de inkomstuppgifter som hushållet lämnat i e-tjänsten jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket. Om kontrollen visar att hushållet har betalat fel avgift görs en avgiftsjustering. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en räkning att betala.

Observera att de vårdnadshavare som angett i e-tjänsten att de accepterar att betala maxbeloppet inte omfattas av rättning via avgiftskontrollen.

Har du frågor om avgiftskontrollen? Då är du välkommen att kontakta Nacka kommun men titta gärna igenom de vanligaste frågorna om avgiftskontroll först!

Vanliga frågor om avgiftskontroll

Inkomstår

Taxeringsår

Justering

2018 2019 2020
2019 2020 2021
2020 2021 2022

Sidan uppdaterades: