Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor om avgiftskontroll

35

Delbetalning hjälper inte mig. Jag kan ändå inte betala fakturan. Vad ska jag göra?


Svar:

Kontakta Nacka kommuns ekonomiavdelning. Du når dem via e-post info@nacka.se

Fick du svar på din fråga?
29

Är det bara de hushåll som betalat för lite som ni korrigerar?


Svar:

Nej, vi korrigerar både de som betalat för lite och för mycket. De som betalat för mycket får en utbetalning. De som betalat för lite får en räkning att betala.

Fick du svar på din fråga?
27

Jag tycker inte att fakturan stämmer. Hur kan jag kontrollera den?


Svar:

Om du anser att fakturan är felaktig ber vi dig jämföra uppgifterna i fakturan med

  • dina fakturor för förskola och/eller fritidshem under 2020.
  • den sammanlagda taxerade inkomsten 2020 för det hushåll där barnet är folkbokfört.

Om du efter detta fortfarande anser att fakturan inte stämmer ska du kontakta Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00. Du kan även skicka e-post till info@nacka.se

Fick du svar på din fråga?
23

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?


Svar:

Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Fick du svar på din fråga?
21

Varför har jag fått en faktura?


Svar:

Utbildningsenheten har kontrollerat att hushållen fått rätt fakturor och även jämfört hushållens inkomstuppgifter med taxerad inkomst 2020 hos Skatteverket.

Vid kontrollen har det visat sig att ditt hushåll har betalat fel avgift och därför har du fått en faktura på mellanskillnaden.

Hur uträkningen har gjorts framgår av det följebrev som skickats med fakturan. Följebrevet skickas med oavsett om fakturan skickas ut digitalt eller med papperspost.

Fick du svar på din fråga?
20

Var registrerar jag min inkomst?

Fråga:

Jag har fått ett mejl att jag ska uppdatera min inkomst i Nacka24 men jag hittar inte inloggningssidan.


Svar:

Logga in i e-tjänsten Nacka24 via länken nedan. Inne i e-tjänsten klilckar du på "Min sida" och länken "Mina uppgifter".

Länk till inloggning med Mobilt BankID

Fick du svar på din fråga?
19

Hur kan jag undvika att få en faktura genom avgiftskontrollen även nästa år?


Svar:

Det gör du genom att se till att hushållet har rätt inkomst registrerad i e-tjänsten Nacka24.

  • Om du får förändrad inkomst är det viktigt att du går in och ändrar din inkomstuppgift.
  • Om familjesituationen förändras är det viktigt att du anmäler inkomst för det nya hushållet. Detta gäller till exempel om du har separerat eller om du har flyttat ihop med någon.
Fick du svar på din fråga?
18

När måste fakturan som avser avgiftskontroll vara betald?


Svar:

Du har tre månader på dig att betala. Det går bra att göra delbetalningar med valfritt belopp före förfallodatumet. Du ska i så fall använda samma OCR-nummer för alla delbetalningarna.

Fick du svar på din fråga?
12

Jag kan inte betala hela fakturan på en gång. Kan jag göra delbetalningar?


Svar:

Ja, det går bra att göra delbetalningar med valfritt belopp före fakturans sista betalningsdatum. Använd samma OCR-nummer för alla delbetalningarna.

Observera att hela summan måste vara betald före det sista betalningsdatumet.

Fick du svar på din fråga?
11

Varför gör Nacka kommun avgiftskontroller?


Svar:

Kontrollen görs för att följa upp att alla familjer betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Vi korrigerar både de som betalat för lite och för mycket:

  • De som betalat för mycket får en utbetalning.
  • De som betalat för lite får en räkning att betala.
Fick du svar på din fråga?
-16

Hur ofta görs avgiftskontrollen?


Svar:

Avgiftskontrollen görs en gång per år.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: