Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Varför en ämnesdidaktisk dag?

Jo, för att lärare inom Nackas kommunala skolor ska få tillfälle att ta del av allt det positiva och utvecklande som görs av kollegor inom olika ämnen. Det kan handla om erfarenheter från undervisning, utvecklingsarbete, Fjädernartiklar, vetenskapliga rapporter med mera.

Målgrupp:

Alla lärare i förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Dagen ska:

  • Bidra till ämnesdidaktisk orientering/forskningsöversikt
  • Bidra med kunskap och idéer som kan leda till kvalitativ undervisningsutveckling
  • Ge inspiration och nätverkande med ämneskollegor.

Och så en lite längre bakgrundsbeskrivning för den vetgirige

Nackas kommunala skolor och förskolor delar varje år ut Kvalitetspriset Fjädern som syftar till att utveckla undervisning och lärande. Priset kan sökas av alla medarbetare som har förskollärarexamen, lärarexamen eller fritidspedagog/fritidslärarexamen och som har genomfört ett pedagogiskt utvecklingsprojekt eller gjort en studie av undervisning eller arbetssätt. Blir man utvald får man möjlighet att skriva en artikel enligt vetenskapliga krav om sitt projekt och få den publicerad på Skolporten. Dessutom får man en prissumma som till exempel kan användas till kompetensutveckling. Fjädern har delats ut sedan 2007 och de cirka 90 artiklar som hittills belönats utgör en fantastisk kunskapsbas och inspirationskälla.

Enskilda skolor bedriver också ett utvecklingsarbete och forskar på sin undervisning, som t.ex. Lärarakademin vid Saltsjöbadens samskola. Nackas kommunala skolor och förskolor är också med i en rad forskningsprojekt som drivs av högskolor och universitet, som till exempel Stockholm Teaching and Learning Studies, STLS.

Välfärd skola har genomfört rektorsområden i hela organisationen. Ett mål med den nya organisationen är att få verkligt fokus på lärandet genom att ha rektorer som är strategiskt ansvariga för den pedagogiska utvecklingen och att öka det kollegiala lärandet och nätverkandet.

Den ämnesdidaktiska dagen som nu arrangeras den 1 november ska ses mot den här bakgrunden. Det finns en stor mängd ackumulerad kunskap inom organisationen som vi vill ska komma fler till del. När vi delar med oss får vi ökad kunskap och fler och nya perspektiv. Förhoppningen är att dagen ska ge många lärare fler verktyg i sina verktygslådor att använda för att utveckla sin egen undervisning.

Att ha fokus på lärandet och utveckling av verksamhet och medarbetare är grunden till vår höga kvalitet!

Sidan uppdaterades: