Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompetensutveckling för medarbetare

Här kan du läsa om de utbildningar och nätverk som arrangeras för måltidspersonal i Nackas kommunala skolor och förskolor.

Utbildningar och nätverk för medarbetare

Certifieringsprogram för hållbara måltider
Syftet med certifieringsprogrammet är att öka kunskapen om hållbara måltider i hela skolans och förskolans verksamhet. Utbildningen bygger på vägledningen Hållbara måltider och omfattar måltidspersonal, skolledare, lärare och pedagoger. Om fler medarbetare samt barnen involveras i måltiderna bidrar det till en lugnare och tryggare måltidsmiljö vilket är en viktig faktor för att barn och elever ska äta sig mätta.

Visst låter det intressant? Här finns information om hur skolan/förskolan ska gå till väga för att certifiera sig. (PDF-dokument, 200 kB)

Kurs i Livsmedelshygien
Alla som arbetar i kök måste ha kunskap och hålla sig uppdaterade om livsmedelshygien. Nacka kommun har avtal med eSmiley för egenkontroll och utbildningar inom livsmedelssäkerhet.

Aktiviteter vårterminen 2024
Se kalendariet för Hållbara måltider, vt 2024  (PDF-dokument, 156 kB)
- aktiviteter för måltidspersonal.

Sidan uppdaterades: