Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hållbara måltider

Inom Nackas kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor serveras ca 19 000 portioner varje dag. Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barns hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande.

Vi strävar efter hög kvalitet på måltiderna som serveras. Majoriteten av förskolorna och skolorna har tillagningskök och lagar mat i egen regi. Samtliga kök på våra förskolor och skolor följer Livsmedelsverkets rekommendationer: http://www.livsmedelsverket.se/

För att skapa de bästa förutsättningarna har Nacka kommun höga krav vid upphandling av livsmedel och skolmatsentreprenad.

Vägledning för hållbara måltider

Dokumentet Hållbara måltider (PDF-dokument, 1,1 MB) har arbetats fram i samråd med dietist, skolledare, kökspersonal och utbildningsstrateg. Hållbara måltider bygger på Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skola och förskola som i sin tur bygger på den samlade forskningen och beprövad erfarenhet på området.

Syftet med vägledningsdokumentet:

 • Stöd för rektorer, förskolechefer samt köksansvariga för måltider som serveras i förskolan och skolan.
 • Stöd vid upphandling av olika tjänster vad gäller livsmedel och kök.
 • Garantera hög kvalitet och säkerhet på de måltider som serveras.
 • Information till vårdnadshavare, elever, barn och pedagoger.

Vad gör Nackas kommunala skolor och förskolor när matpriserna ökar?

Med anledning av de ökade matpriserna under 2022 och 2023 gör Nackas kommunala skolor och förskolor olika anpassningar av sina menyer för att hålla kostnaderna nere. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar situationen. (PDF-dokument, 74 kB)

Klimatlådan minskar matsvinnet

Nackas skolor och förskolor serverar omkring 3 miljoner portioner per år. All mat hamnar dock tyvärr inte i barnens och elevernas magar utan blir över och kan inte tas till vara. För att rädda den överblivna maten har vi infört ”Klimatlådan” som innebär att elever och medarbetare kan fylla en medhavd matlåda med överbliven mat efter lunchens slut. De betalar matens självkostnadspris och betalningen görs till skolans eller förskolans Swishnummer.
Se anvisning för Klimatlådan

Stödverktyg

Skolmat Sverige är ett verktyg som hjälper grundskolor och kommuner att utvärdera och utveckla kvaliten på sina skolmåltider, kostnadsfritt.
Välfärd skola har en inloggning för att kunna få en överblick som huvudman över samtliga skolor. http://www.skolmatsverige.se/

NÅGRA FAKTA OM VÅRA MÅLTIDER:

 • Dagligen serveras cirka 19 000 portioner i våra skolor och förskolor.
 • Vi satsar på egna tillagningskök på skolorna och förskolorna.
 • Dagligen serveras ett vegetariskt alternativ i skolan och många skolor har en eller flera helvegetariska dagar.
 • Vi väljer helst ekologisk mat. 2023: 30 procent. (Mål: 75 procent, 2030.)
 • Vi har infört ”Klimatlådan” för att minska matsvinnet.
 • Vi satsar 47 mnkr per år på måltiderna i skolan och förskolan.

EU-logotyp_Skolmjolksstod-200px.jpg

Har du frågor?

Kontakta Helena Pettersson, koststrateg och ansvarig för arbetet med hållbara måltider.

Sidan uppdaterades: