Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Måltidspedagogik - ett lustfyllt lärande

Måltidspedagogik är ett lustfyllt förhållningssätt där man använder mat som en viktig del i lärandet i förskolan och skolan. Genom att utforska mat på olika sätt med sina fem sinnen skapas en inspirerande miljö där barnens intresse för mat ökas och matpreferenserna vidgas, samtidigt som språket utvecklas genom att sätta ord på sina upplevelser. I måltidspedagogik står tron på barnens förmåga i centrum.

Förskolans måltider tar två till tre timmar om dagen. Skolans måltider är värdefulla tillfällen för gemenskap, återhämtning och lärande. Med måltidspedagogik kan tiden för måltiderna tas tillvara så att måltiderna blir en integrerad del av lärandet.

Mat och livsmedel används som ett läromaterial och kopplas till ämnen som exempelvis matematik, språk, naturvetenskap och bild med utgångspunkt i läroplanen.

lök-fänkål-Li-Degerman-300x750.jpgMåltidspedagogiken är ett förhållningssätt som ökar barns kunskap och intresse för mat samtidigt som det vidgar barns matpreferenser. Därigenom bidrar måltidspedagogik till att främja hälsosamma matvanor.

Sapere – en värld bortom gott och äckligt

Med Saperemetoden, får barnen utforska livsmedel med sina fem sinnen, utan tvång och med deras nyfikenhet som drivkraft. På så sätt får de lära känna sin egen smak och träna förmågan att uttrycka sin åsikt. Var och en, oavsett ålder har rätt till sin egen smak och det finns inga rätt eller fel.

Visste du att Saperemetoden ökar barn och elevers vilja att prova ny mat och att äta mer frukt och grönt?

Så här har livsmedel beskrivits av små matkännare:

  • Fänkål – smakade tandkräm
  • Rättika – stark och besk
  • Pumpan - smakade som morot och den var knaprig
  • Kärnorna kändes som en groda i handen
  • Svampen – ser ut som ett dragspel.

Måltidspedagogiknätverk

Hösten 2022 startade ett nätverk för måltidspedagogik för Nackas kommunala skolor och förskolor. I nätverket får deltagarna utbildning, inspiration och erfarenhetsutbyte kring måltidspedagogik och Saperemetoden. Nätverket består av kockar, pedagoger, barnskötare och fritidspedagoger och träffas två gånger per termin.

De övergripande målen för nätverket är ökad matglädje och kunskap om hållbar mat hos matgästerna.

Har du frågor om nätverket? Kontakta koststrateg Helena Pettersson, helena.pettersson@nacka.se

Foto: Li Degerman.

Filmen Måltidspedagogik - ett lustfyllt lärande

Träffa pedagogerna på Svanhöjdens förskola och vår koststrateg som delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på hur du kan komma igång med måltidspedagogik.

Sidan uppdaterades: