Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om projektet Hållbara utemiljöer

Hållbara utemiljöer var ett treårigt projekt mellan Nackas kommunala skolor och förskolor samt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Projektet pågick under åren 2018-2020.

Målet för projektet var att skapa förutsättningar för giftfria, likvärdiga och stimulerande utemiljöer för lek, lärande och god hälsa för alla barn i Nacka. Projektet hade också ambitionen att skapa en intern samarbetsorganisation för utveckling och förvaltning av förskole- och skolgårdar. Ett flertal aktörer i Nacka kommun har varit involverade i projektet och från SLU har forskaren Petter Åkerblom deltagit.

Projektet kom att fokusera på de minsta barnen och förskolegårdarna men de verktyg och vägledningsmaterial som räknas upp nedan går även till viss del att använda i utvecklingen av skolgårdar.

Projektet resulterade i:

  • en sammanställning av checklistor och dialogverktyg för att kunna utveckla en bra gård
  • en samling av goda exempel för inspiration och kunskapsdelning
  • en gemensam intern organisation för utveckling och förvaltning av skol- och förskolegårdar
  • ett vägledningsdokument för hållbara utemiljöer i förskolan.

Ovanstående delar finns åtkomliga på de här webbsidorna om hållbara utemiljöer.

Vill du veta mer om projektet?

Se då den här filmen som förklarar bakgrund, syfte, mål och hur projektet genomfördes.

Sidan uppdaterades: