Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Spindeljakten

10:00-10:20

I samarbete med Forskarhjälpen och Nobelmuseet. Hur kan man få elever i 8:an att börja forska? Genomgång av projektet Spindeljakten med lösningar och tips.
Jacob Larsson, Saltsjöbadens samskola

Singaporematte

10:30-10:50 

Singaporemodellen är en internationellt framgångsrik metod för undervisning i matematik som baseras på Singapores kursplan. Metoden har en tydlig koppling till forskning om hur man på bästa sätt undervisar i matematik och jobbar med problemlösning. Kom och lyssna på oss när vi berättar hur vi jobbar med det på lågstadiet på Samskolan.
Karoline Wallbeck-Hallgren och Ulrika Åström, Saltsjöbadens samskola

Vår studie - Vilka resultat kan strukturerad problemlösning i matematikundervisning ge?

11:00-11:20

Hur skapar man en undervisning som bygger på förståelse på riktigt? Underlag för studien är internationella undersökningar, för- och eftertest i åk 5 samt intervjufrågor med lärare från Japan och Sverige.
Maria Lindholm och Ann-Sofie Berg, Saltsjöbadens samskola

Utmana med differentierad undervisning

11:30-11:50

Så här kan man kan differentiera undervisning i matematik så att alla elever ska utmanas utifrån sin kunskapsnivå och intresse i grundskolan.
Ann Bäckström Armandt, Skuru skola

Fysik, teknik och konst – Ett projekterande arbetssätt

12:30-12:50

Om Telefonen - Karin Söderblom och Hanna Gretas, avdelning Masken 1-3 år.
Om Regalskeppet Vasa - Madelene Holmgren och Emelie Norén, avdelning Diamant 4-5 år.
Condorens förskolor

Matematisera med Barns tänkande – hur arbetar vi med det?

13:00-13:20

För att kunna lösa problem måste vi kunna sortera våra tankar. Genom tidig matematik kan vi ge barnen ord, begrepp och andra verktyg till problemlösning.
Lotta Ring, Björknäs förskolor

Favorit matematik

13:30-13:50

Ingen elev är den andra lik. Någon lär sig bäst av att läsa, någon av att lyssna, en annan av att repetera med hjälp av interaktiva övningar. Olika lärsituationer kräver också olika verktyg. Favorit matematik är ett basläromedel i matematik som ursprungligen kommer ifrån Finland. Vi visar dig hur tryckt bok och digitalt läromedel, i ett smart paket, är bättre tillsammans. Nytt för i år är att vi berättar hur du kan arbeta med digital kompetens och programmering i den nya upplagan av Favorit matematik.
Studentlitteratur föreläser

Analog och digital programmering som en del i ett ämnesöverskridande arbetssätt

14:00-14:20

Vi kommer visa på hur vi arbetar med matematik, språk och naturvetenskap på ett lekfullt sätt med hjälp av programmering.
Cecilia Larsson, Maria Jakobsson och Susanne Gröndahl, Orminge förskolor

Mathivation - elever lär elever

14:30-14:50

Vi inspirerar, motiverar och engagerar elever för elever i matematik. Genom att ge elever möjlighet att lära ut till andra så växer de, och förändrar synen på sig själva.
Jessica Ahlström, lärare och elever från klass 8sab Eklidens skola:
Lova Andersson, Olle Brohagen, Karin Vinell, Alice Salmi. Det kommer framför allt vara eleverna som berättar under föreläsningen.

Programmering i matematik – didaktiskt perspektiv

15:00-15:20

Kursplanernas centrala innehåll är utökat med formuleringar som är kopplade till programmering. Men programmeringen väcker även didaktiska frågor som hur och varför. Dessa kommer jag att diskutera.
Stefan Lindström, Eklidens skola

CAD, kan det fungera med många? Så gjorde vi!

15:30-15:50

Hur vi löste det så att alla elever på Ekliden får lära sig att CAD:a (Computer-Aided Design) och skära ut delar till olika projekt med laserskärare. Från prototyp till färdig produkt via digitala ritprogram.
Anders Holmgren och Niklas Pinzke, Eklidens skolaSidan uppdaterades: