Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur fritids arbetar med skolans fokusområden engelska och retorik

10:00-10:20

Hur implementerar fritids skolans profil i deras verksamhet? Vi har valt ut följande fritidsaktiviteter att prata kring: 1. Programmering på fritids 2. Vi producerar en skoltidning 3. Att göra ett framträdande 4. Snickarverkstan.
Elin Svensson, Amanda Olsson/Camilla Hultberg, Magdalena Hombrados och Beate Tellberg, Ektorps skola

Förändra världen genom förändrad undervisning

10:30-10:50

YBCs vision om att förändra världen är paraplyet för vår aktivitet. Hur arbetar vi för att våra elever ska få ut maximalt av sina år på skolan och hur försöker vi så ett frö till att de ska bli människor som vill och tror på sin förmåga att förändra och göra gott? Hur kan vi få eleverna att minnas det vi vill lära dem? Vi presenterar vår progressionsplan med exempel från projekt och aktiviteter eleverna gör under sina tre år på YBC.
Jenny Segerberg, Peter Habbe och två elever; Vilma Tartsay Dahlstöm och Elvira Nuhma Wenblad, YBC

Visible Thinking, F-9 och fritidshem

11:00-11:20

Ett strukturerat arbetssätt som hjälper elever att utveckla sitt kritiska tänkande. Det finns olika rutiner för olika arbetssammanhang där alla synliggörs. Dessa så kallade VT-rutiner är flexibla och anpassningsbara utifrån elevers olika kunskapsnivå. Rutinerna skapar dokumentation för bedömning (BFL).
Mats Steneby och Daniel Häggvik, Sickla skola

språklådan

11:30-11:50

Språklådan, presentation om ett eget framtaget arbetssätt med olika moment som presenteras och visas upp.
Ann-Christine Johansson, Förskoleklass, Stavsborgsskolan

Uppmuntra! Utveckla! Utmana!

12:30-12:50

Så får du dina elever att känna läs- och skrivglädje! Läsresan, ett nytt basläromedel i svenska för förskoleklass till åk 3 – ett lyft i din undervisning!
Majema

STL - skriva sig till lärande

13:00-13:20

STL - skriva sig till lärande. Vad innebär STL? Hur har vi arbetat? Vilka resultat kan vi se?
Pernilla Romani, Emma Larsson och Ylva Öhman, Saltsjö-Duvnäs skola och Björknässkolan

Språk och kommunikation

13:30-13:50

Vi på Ektorps skolenhet arbetar dagligen med olika uttrycksformer där språk och kommunikation är gemensamma nämnare.
Elever från Ektorps skola berättar

Skapa nya möjligheter med hjälp av en ny typ av digitala läromedel

14:00-14:20

Fullfölj digitaliseringen av din skola genom att ta ett samlat grepp även kring det pedagogiska innehållet. Skapa nya möjligheter även kring det pedagogiska innehållet. Läromedel som ger möjlighet till individanpassning, studieteknik och ämnesövergripande arbete. Läromedel som stödjer utveckling av digitala kompetenser som programmering, digital läsning och källkritik.
Gleerups

Måste man prata för att kommunicera?

14:30-14:50 

Nej, kommunikation kan ske på många olika sätt som till exempel genom bilder, tecken, gester och ljud. Att kommunicera på många olika sätt är en betydelsefull del av vårt arbete med en elev i årskurs 3 där också inkludering, tillgänglighet och kreativitet är viktiga delar.
Michaela Frisk, specialpedagog, och Maria Strahl, resurspedagog, Borgvallaskolan

Lässtrategier och digitala verktyg för språkinlärning inom engelskämnet

15:00-15:20

Hur utvecklar vi elevers läsförmåga så att de blir självständiga läsare och utvecklar sin förståelse även av mer komplexa texter? Kan eleverna få djupare förståelse av texter genom samarbete?
Jessica Linder, Jens Myrman, Cecilia Leopoldson, Hanna Ribbeklint, engelsklärare, Nacka gymnasium

Hur får vi goda läsare?- det börjar i förskolan

15:30-15:50

Med god tillgång på böcker, mycket högläsning och ett språkutvecklande förhållningssätt kan förskolan skapa förutsättningar för att barnen senare blir goda läsare. Så här arbetar vi på Björknäs förskolor, berättar förskolechef Elisabet Wahlström.

Språket i fokus - nyckel till framtiden

16:00-16:20
Igelboda skola och förskola delar med sig av framgångsfaktorer och metoder för att sätta språket i fokus. Vi beskriver hur ett språkorienterat arbetssätt i alla ämnen ökar barns och elevers ordförråd och gör dem medvetna om språkets betydelse.
Anna Popova, Stina Lindgren och Christian Rabe, Igelboda skola och förskolaSidan uppdaterades: