Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kuben

10:00-10:20

Hur uppmuntrar vi elever att våga leda projekt och vilja förändra världen? Går det att odla mod och civilkurage? Varför lärarnas tillit till eleverna är avgörande för elevernas engagemang.
Boel Franzén Kabner tillsammans med elevrepresentanter hur YBC arbetar med Raoul Wallenberg Academys projekt om mänskliga rättigheter.

glädje med rörelsen - Brainbreak

10:30-10:50

Hur du kan få positiv effekt när det gäller arbetsro och koncentration i klassrummet och arbetsplatsen med Brain break. Rörelse som bryter av undervisningen och arbetsdagen för att få mer energi.
Ingrid Myhr, Skuru skola

Från ingenting - till en lustfylld ström av mångfaldig kreativitet

11:00-11:20

Att utveckla och stimulera generella kompetenser, att ta till vara på möjligheter och att skapa mervärden - det har vi lärt oss att sätta ord på. Det Entreprenöriella lärandet har gjort ett stort avtryck hos kollegiet på vår skola. UF (ung företagsamhet) och vårt samhälle har också gjort detta möjligt.
Britt Richloow och Luis Stubing, förstelärare, Orminge skola

Trygghetsarbete – att göra alla delaktiga

11:30-11:50

Hur kan vi skapa ett kontinuerligt trygghetsarbete som leder till ökad ”vi-känsla” och färre kränkningar? Järla skola tar en ”hela skolan”-ansats och bygger en modell för ett skolgemensamt trygghetsarbete där alla är med.
Britta Algesten, kurator Järla skola och Barn och elevhälsan

Arbete med trivselenkät

12:00-12:20

Kontinuerligt arbete med trivselenkät och hur den används i arbetet om trivsel och delaktighet. Skolans storråd som en del i elevinflytandet.
Christopher Härnryd, Saltsjö-Duvnäs skola

Studieteknik för elever

13:00-13.20

För att ge våra elever på Björknässkolan de bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier utan att bli alltför stressade har vi genomfört en kurs i studieteknik.
Helena Kvarnsell och Anders Stenman. Björknässkolan

Drama som metod för att arbeta med gruppdynamik

13:30-13:50

Hur du kan jobba för att på sikt förändra elevers självkänsla och hierarkier som finns i en elevgrupp. Vad är viktigt att tänka på och vilka svårigheter kan du stöta på?
Carin Malaise Höglund, Lydia Flores Garcia, Eklidens skola

Vår rastverksamhet

14:00-14:20

Genom att ge våra elever en aktiv, innehållsrik och rolig rast med vuxnas engagemang och närvaro, ökar vi tryggheten, trivseln, glädjen och samhörigheten.
Åsa Sörman, Johan Björkman, Fredrik Jonsby och Camilla Blomqvist, Boo Gårds skola

Med gruppen för individen

14:30-14:50

Hur trygghetspedagogerna arbetar främjande och förebyggande på skolan.
Johan Wilhelm och Karin Ernstedt, Sigfridsborgsskolan

Presentationsverktyget pear deck

15:00-15:20

Malin Hökby visar det digitala verktyget Pear Deck som skapar delaktighet i klassrummet och gör varje elevs röst hörd. Verktyget ger dig som lärare direkt återkoppling av elevernas lärande.
Malin Hökby, Myrsjöskolan

Nyanlända elever i skolan

15:30-15:50

Om hur vi har byggt upp en välfungerande verksamhet kring mottagandet av nyanlända och hur vi samverkar med familjer för att integrera barnen i verksamheten och inkludera dem i samhället.
Emiliano Rifaillos, Ektorps skolenhet

Demokrati, värdegrund och normkritisk pedagogik

16:00-16:20

Den demokratiska värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten i förskola och skola och vara en del i undervisningen. Men vad innebär det i praktiken? Föreläsningen reder ut och lyfter fram centrala faktorer för att nå målen.
Aisha Lundgren Aslla, Bagarsjön, Källan och Chrysolitens förskolorSidan uppdaterades: