Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Vetenskapliga artiklar

Länkar till vetenskapliga artiklar och forskning av personal på samskolan

Forskande lärare

Kollegiet på Saltsjöbadens Samskola publicerade våren 2019 en första gemensamma bok Forskande lärare: som arbetar heltid i skolan” där alla lärarnas artiklar är samlade. Nu planerar vi vidare för nästa bok 2021/22.

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789144130767/partner/studentlitteratur/

Effektivt lärande utifrån elevers intresse

Undervisning & Lärande nr 1 2015

Artikel nr 1 2015: Hungerspelen. Ett sätt att tillmötesgå elevernas intresse och samtidigt uppnå ett effektivt lärande

Av Katarina Åkerman Gustavsson, lärare i SO på Samskolan

https://www.skolporten.se/forskning/utveckling/effektivt-larande-utifran-elevers-intresse/

Pedagogiska planeringar utvecklar bedömning och undervisning

Undervisning & Lärande nr 1 2014

Artikel nr 1 2014: Från kapitel till förmågor. Om kunskapsbedömning i moderna språk

Av Ulrika Andersson, lärare i engelska och moderna språk på Samskolan

https://www.skolporten.se/forskning/utveckling/pedagogiska-planeringar-utvecklar-bedomning-och-undervisning/

Musiken gav nyanlända bättre språkförståelse och självkänsla

Undervisning & Lärande nr 3 2017

Av Ulrica Roald, musiklärare på Samskolan

Framtidens digitala musikundervisning med hjälp av en mixer

Undervisning & Lärande nr 5 2016

Artikel nummer 5 2016: Framtidens digitala musikundervisning med hjälp av en mixer: Ett projekt för att förbättra musikundervisningen och ljudmiljön

Av Ulrica Roald, musiklärare på Samskolan

Sidan uppdaterades: