Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fin återkoppling från Våga Visa 2018!

Hej! Idag överlämnades rapporten från observationen Våga Visa 2018. Samskolan lyfts fram som föredömlig på flera plan. En rolig läsning som ger energi och samtidigt ställer krav på oss att fortsätta leverera. Vi ska finslipa våra inre processer och arbeta målmedvetet med våra mål och vision i sikte. Den stabila grund som byggts upp under ett mångårigt arbete på skolan ger oss möjligheter att fortsätta att utveckla Samskolan till en forskande skola. Vår professionalitet ska stärkas genom att arbeta med didaktisk utveckling och klassrumsnära forskning. Det är på så sätt vi gör skillnad i det dagliga arbetet med våra barn och ungdomar. Hos oss ska alla elever lyckas!

Om än att vi i denna rapport når nära det högsta värdet på alla punkter så ringades ett par utvecklingsområden in med fokus på värdegrundsarbete och elevinflytande. Frågan väcktes bland annat om hur vi ska använda tiden i klassråd framåt. Här har vi redan startat ett utvecklingsarbete med teman kring gemenskap och trygghet, normkritiska övningar, mänskliga rättigheter m.m.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet! (PDF-dokument, 585 kB)

Har ni frågor eller undrar över något så är det bara att maila någon av oss i skolledningen.

Bästa hälsningar
Britta Wikman, Annika Billing och Max Ljungberg

Sidan uppdaterades: