Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolval

Vad trevligt att du visar intresse för Vilans skola! Här hittar du mer information om skolvalet eller skolbytet för ditt barn. Titta gärna runt på hemsidan för att få svar på dina frågor och funderingar.

Skolvalsperiod 2024

Välkommen till Vilans skola läsåret 24/25

Tisdag den 23 januari 2024  har vi Information och visning av delar av skolan inför valet till Förskoleklass med start augusti 2024.

Klockan 18.00 -18.30 Information i Matsalen.

Kl 18.30-19.30 Visning och mer information i Förskoleklassen samt visning av klassrum i Lågstadiet.

Kom ihåg att ni även måste ansöka om plats på FRITIDS på samma sätt som ni sökte skola.

Läs om skolvalet till hösten 2024 på Nacka kommuns hemsida

Skolvalsperioden 2024 öppnas onsdagen den 17 januari och pågår till och med tisdagen den 6 februari. Besked om skolplacering publiceras i e-tjänsten Mitt Skolval den 7 mars.

Vem ska välja skola under skolvalsperioden

Under skolvalsperioden ska alla vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Nacka välja skola om barnet

  • ska börja i förskoleklass kommande hösttermin, eller
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola, eller
  • vill byta skola till kommande läsår.

När ska jag välja?

Du ska registrera ditt skolval i e-tjänsten Mitt Skolval under skolvalsperioden. Skolvalsperioden 2024 är öppen 17 januari-6 februari. Besked om plats publiceras i e-tjänsten Mitt Skolval den 7 mars.

Det kan vara bra att veta att ditt barns chans att få plats på de valda skolorna inte påverkas av när under perioden du gör valet. Om du registrerar ett skolval som du sedan vill ändra kan du göra om ditt val förutsatt att du gör det senast sista datum i skolvalsperioden. Tänk på att barnets andra vårdnadshavare också ska hinna godkänna valet innan skolvalsperiodens slut.

Var ska jag logga in?

Du registrerar ditt skolval i en digital e-tjänst, Mitt Skolval. Du behöver en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID, för att logga in*.
E-tjänst "Mitt skolval"
Observera att det inte finns någon lösning med användarnamn och lösenord. Vårdnadshavare som inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kontaktar Nacka kommun på e-post info@nacka.se.

När får jag besked om plats?

Placeringsbeskeden efter skolvalet 2024 publiceras den 7 mars 2023. Du loggar in i e-tjänsten Mitt Skolval för att läsa placeringsbeskedet.

Personer som inte är folkbokförda i Sverige får placeringsbesked via e-post.

Val av fritidshem görs separat

Valet som görs i Mitt Skolval avser endast plats i förskoleklass eller grundskola.
Vårdnadshavare till barn i ålder 6-9 år som önskar plats på fritidshem för sitt barn gör valet i Nacka24.
Vårdnadshavare får information om val av fritidshem samt länk till Nacka24 i beskedet om skolplacering.

All information som vänder sig till vårdnadshavare finns på www.nacka.se/skolval

Se gärna vår informationsfilm och kika på Instagram

Till höger finns era Frågor och våra Svar. Klicka in dig och läs. Får du inte svar på din fråga så är du välkommen att skicka in frågan till oss.

Se vår presentation om verksamheten samt titta in i skolan via vår film.

Titta in i vår skola här nedan!

Sidan uppdaterades: