Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Två lärare på YBC har tilldelats lärarstiftelsens innovationsstipendium

I våras fick vi reda på att Peter Habbe och Kari Maliniemi tilldelats Lärarstiftelsens innovationsstipendium på 100 000 kronor.

I våras fick vi reda på att Peter Habbe och Kari Maliniemi tilldelats Lärarstiftelsens innovationsstipendium på 100 000 kronor. Det har möjliggjort att de kan gå ner lite i tjänst och därmed få planerings- och reflektionstid till projektet. Om du är nyfiken på den fullständiga ansökan hittar du den här som bifogad fil, annars kan du ta del av en kortare beskrivning här nedan. Ansökan Innovativt lärande.pdf

Under ett år ska lärarna vidareutveckla och utvärdera ett arbetssätt/undervisningsform som tre lärare på samhällsprogrammet initierade för ett år sedan i en årskurs etta på Sam-beteende. Två klasser ingår i projektet: Vår nya klass i årskurs 1 (SAB19) samt den klass vari undervisningsformen initierades (SAB18). I korthet innebär undervisningsformen att lärarna valt ut de faktakunskaper eleverna ska lära och ha med sig när de går ut gymnasiet, alltså vad de verkligen ska minnas efter sina studier i ämnena psykologi, filosofi, sociologi och samhällskunskap. Valet av kunskaper har baserat sig på vad som skiljer ämnesexperters kunnande från ämnesnovisers. Dessa kunskaper kallas i projektet för teoretiska faktakunskaper. Kognitionsvetaren Peter Gärdenfors kallar dem för produktiva kunskaper av den enkla anledningen att det är kunskaper som eleven kan använda – och som förklarar – många olika omvärldshändelser och fenomen. Det är kunskaper som inom didaktisk litteratur ges andra namn men har det gemensamt att de besitter hög transferkvalitet (överföringsbarhet). De kan liknas med vad psykologiprofessor Daniel Willingham kallar för flexible knowledge. Noel Entwistle, professor i utbildningspsykologi kallar dem för abstract concepts. Kärt barn har många namn.

Därefter har de utvalda kunskaperna utifrån en progressionsidé sekvenserats (brutits ner i delar och portionerats ut i projekt över tre årskurser). Det Peter och Kari sökt medel för och fått beviljat är en repetitionsprincip som kallas för interfoliering (Didau 2016). Den innebär att de kunskaper som valts ut att eleverna ska lära sig, i en enklare form ingår i ett första projekt för att sedan återanvändas av eleverna i nästa projekt men då med ökad komplexitet samt att det tillkommer nya utvalda kunskaper som eleverna tar med sig in i nästa projekt och så vidare, i en medveten progressionsplan.

En andra del i undervisningsformen är att vi arbetar med tvålärarsystem i ett par av de kurser som ingår i projektet - samhällskunskap och sociologi. Det tillsammans med det projektinriktade arbetssättet har inneburit ett kollegialt samarbete som gjort arbetet mer motiverande enligt de deltagande lärarna. Även eleverna uppskattar tvålärarsystemet.

I slutet av förra läsåret gjordes en utvärdering i den klass som påbörjat att använda interfolieringsprincipen. Frågan löd hur de upplevt att samma kunskaper används om igen (repeteras) i de olika projekten. 90% av klassen upplevde det positivt eller mycket positivt. 10% graderade upplevelsen som en trea på en femgradig skala. Motiveringarna löd bland annat ”att det hjälper mig att komma ihåg”; ”när jag repeterar dom kommer jag komma ihåg dom bättre och längre”; ”Jag tycker att det är jätte bra att samma kunskaper repeteras speciellt i olika projekt för då kommer man verkligen ihåg vad man har lärt sig eftersom man använder samma kunskaper om och om igen.” Någon elev uttryckte dock att det blev lite långtråkigt.

På frågan om det framgått vilka kunskaper som är de viktigaste som du [eleven] ska återanvända i de olika projekten var det drygt 90% som tyckte det var tydligt eller mycket tydligt. När frågan ställdes om eleven kunde ge exempel på kunskaper som uppfattats som viktigast blev svaren mer osäkra. Det senaste arbetsområdets faktakunskaper nämndes mest frekvent. Inför kommande läsår i lärarstiftelseprojektet kommer lärarna arbeta mer med att medvetandegöra dessa kunskaper för eleverna.

Varje vecka kommer lärarna att träffas och utvärdera och planera. Vi kommer då och då presentera arbetet här under rubriken Nyheter. Så håll utkik.

Vill du veta mer är du välkomna att kontakta Peter eller Kari på YBC. peter.habbe@ybc-nacka.se eller kari.maliniemi@ybc-nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.