Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Arbetsmiljö

Sophämtning är en bransch med många arbetsmiljörisker. I Nacka arbetar vi dock för att sophämtning ska kunna ske utan risk för skada på människor eller egendom.

Risker

De största riskerna vid sophämtning uppstår då bilen ska ta sig fram på branta eller trånga gator och måste backa där det är trångt, dålig sikt och människor i närheten. Tunga lyft vid hämtning av säckar medför också stora risker. Skärande och stickande avfall kan skada den som lyfter säcken. En sophämtare tömmer även ett stort antal kärl varje dag och det är ett slitsamt arbete.

Varje hämtställe är sophämtarens arbetsplats. Sophämtaren avgör om sophämtningen kan ske utan risk för sin egen eller andras hälsa och säkerhet.

Prioriterade åtgärder

  • Tunga lyft ska så långt det är möjligt ersättas med rullande hantering eller tekniska lösningar, t.ex. krantömning.
  • Sophämtning ska ske på ett sådant sätt att sophämtarens arbete inte medför risk att köra på personer eller egendom i omgivningen.
  • Sopbilen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon.
  • Sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning.
  • Fordonet får endast backas vid vändning och där sikten är fri.

Ansvar

Kommunens ansvar i arbetsmiljöfrågan omfattar bl.a. reglering av transportvägar och avfallsutrymmen i avfallsföreskrifterna. Kommunen ställer även krav på arbetsmiljöarbete i upphandling av entreprenör för sophämtningen.

Arbetsgivaren ansvarar för de anställdas välmående och säkerhet och ska driva ett aktivt arbetsmiljöarbete med identifiering av risker och skapande av åtgärdsplaner.

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen, avfallsutrymmen och transportvägar på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven. Kraven omfattar t.ex. snö- och halkbekämpning, beskärning, lutning med mera.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.