Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Grovavfall

Grovavfall från privatpersoner kan lämnas avgiftsfritt till Nackas kretsloppscentraler eller till den mobila kretsloppscentralen. Det kan även hämtas mot avgift efter beställning eller enligt abonnemang.

Vad är grovavfall?

Grovavfall är avfall som uppstår i ett normalt hushåll men som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i soppåsen, till exempel

  • trasiga barnvagnar, pulkor, skidor och möbler
  • trasigt husgeråd, glas och porslin

Tänk på att hela saker kan lämnas till återbruk.

Obs! Byggavfall räknas inte som grovavfall. Läs om byggavfall här.

Här kan du lämna ditt grovavfall

Privatpersoner kan lämna grovavfall på Nacka vatten och avfalls kretsloppscentraler. Du kan även lämna mindre mängder grovavfall till den mobila kretsloppscentralen.

Beställ hämtning

Du som bor i enbostadshus kan beställa hämtning av grovavfall vid grinden mot avgift. Du som bor i flerbostadshus (föreningar) kan mot avgift beställa hämtning av grovavfall via abonnemang, budning eller hyra av container.

Abonnemang

Vid abonnemang hämtas grovavfall i kärl i avfallsrum. Tänk på att sortera grovavfallet rätt. Avfallet som lämnas ska få plats i kärlen och där får inte läggas elavfall eller farligt avfall. Vid felsortering tillkommer en felsorteringsavgift per hämtställe och tillfälle.

Kontakta kundservice för att beställa tjänsterna. Klicka här för att komma till sidan om avgifter.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: