Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Grovavfall och elavfall

Grovavfall och elavfall från privatpersoner kan lämnas avgiftsfritt till Nackas kretsloppscentraler eller till den mobila kretsloppscentralen. Det kan även hämtas mot avgift efter beställning eller enligt abonnemang.

Vad är grovavfall?

Grovavfall är avfall som uppstår i ett normalt hushåll men som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i soppåsen, till exempel

  • trasiga barnvagnar, pulkor, skidor och möbler
  • trasigt husgeråd, glas och porslin

Tänk på att hela saker kan lämnas till återbruk.

Obs! Byggavfall räknas inte som grovavfall. Läs om byggavfall här.

Vad är elavfall?

Elavfall är trasiga produkter som drivs med sladd eller batteri samt ljuskällor, till exempel

  • brödrost, mikrovågsugn, dammsugare, dator, mobiltelefon
  • hårtork, rakapparat
  • disk- och tvättmaskin, kyl och frys, luftvärmepump
  • elgräsklippare
  • ljuskällor, till exempel glödlampor, lågenergilampor och lysrör

Därför ska du återvinna elavfallet

Varje kilo nytillverkade elprylar ger upphov till i genomsnitt 24 kg klimatgaser. Ju mer elprylar vi förlorar genom att inte återanvända prylarna eller återvinna materialet, desto mer jungfruliga material måste brytas ur jordskorpan. Brytningen påverkar landskapsbilden och kräver användning av både energi och kemikalier, vilket i sin tur ger utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten. På så sätt utgör även lagring av gamla elprylar som inte längre används i hemmen ett problem.

Här kan du lämna grovavfall och elavfall

Privatpersoner kan lämna grovavfall och elavfall på Nacka vatten och avfalls kretsloppscentraler. Du kan även lämna mindre mängder till den mobila kretsloppscentralen.

Beställ hämtning

Du som bor i enbostadshus kan beställa hämtning av grovavfall och elavfall vid grinden mot avgift. Du som bor i flerbostadshus (föreningar) kan mot avgift beställa hämtning via abonnemang, budning eller hyra av container.

Tiptapp

Genom att använda Tiptapp kan du som privatperson få hjälp med hämtning av ditt grovavfall. Här kan du läsa mer om hur du gör för att beställa upphämtning av återvinning eller återbruk.

Abonnemang

Vid abonnemang hämtas grovavfall respektive elavfall i kärl i avfallsrum. Tänk på att sortera grovavfallet rätt. Avfallet som lämnas ska få plats i kärlen och elavfall eller farligt avfall får inte läggas bland grovavfallet. Vid felsortering tillkommer en felsorteringsavgift per hämtställe och tillfälle.

Kontakta kundservice för att beställa tjänsterna. Alla avgifter hittar du i avfallstaxan.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: