Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Inför sophämtningen

Här kan du läsa om vad du ska tänka på inför sophämtning vad gäller utställning av kärl, tider, snöröjning och framkomlighet samt vad du gör om sophämtningen uteblivit eller om du missat att ställa ut kärlet.

Illustration: placering av kärl

Att göra innan tömning

Enbostadshus

 • Det gröna och det bruna kärlet ska vid tömning ställas med hjulen mot huset och lockets öppning mot gatan, om inget annat meddelats. Kärlen töms bara om de är rätt vända för tömning.
 • Har du fått en kärlhängare från sophämtaren om kärlets placering? Följ då denna anvisning.
 • Ställ inte kärlen så att snöröjning och halkbekämpning försvåras. För fler tips vintertid, läs mer nedan under rubriken "För att sophämtningen ska fungera vintertid".
 • Packa inte för hårt, ha locket stängt och se till att kärlen är torra, annars kan påsar fastna och bli kvar efter tömningen.
 • Kärlen ska ställas ut senast klockan 7.00 på tömningsdagen.
 • Kärlet för trädgårdsavfall ska ställas med handtag och hjul utåt mot gatan.
 • Ha ett fritt utrymme på minst 0,5 meter runt kärlen.
 • Avståndet mellan kärl och sopbil får vara högst 2-2,5 meter (så att sopbilens griparm kan nå kärlen).
 • Ställ kärlen så att de inte hindrar framkomligheten för tidningsbud, brevbärare och fotgängare. Undvik att placera dem på gångbanan.
 • Beskär buskar och träd för att underlätta framkomligheten.
 • Inga parkerade bilar får stå i vägen för sopbilen.

Flerbostadshus och verksamheter

 • Packa inte för hårt, ha locket stängt och se till att kärlen är torra, annars kan påsar fastna och bli kvar efter tömningen.
 • Det ska vara framkomligt vid infart från gata till soprum.
 • Kärlen ska kunna rullas på hårdgjord yta fram till sopbilen.
 • Dörren till soprummet/kärlskåpet ska gå att öppna utan motstånd.
 • Beskär buskar och träd för att underlätta framkomligheten.
 • Inga parkerade bilar får stå i vägen för sopbilen.

För att sophämtningen ska fungera vintertid

 • Vänta med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare). Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är praktiskt möjligt.
 • Ställ inte kärlen längre ut än nödvändigt. Ofta går det bra att ställa dem vid infarten eller i grindöppningen. Sopbilen har en räckvidd på 2-2,5 meter för upphämtning av kärlet. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren snöröjas - och då finns risken att ditt kärl inte kan tömmas!
 • Snöröj, sanda och skotta bort vallar omkring kärl/kärlskåp/soprum, så att kärlen utan hinder kan rullas fram till sopbilen. Glöm heller inte att borsta bort snö från kärllocket.
 • Försök att i möjligaste mån inte dumpa snö från din egen uppfart på trottoaren eller gatan.
 • Om ditt sopkärl inte tömts, låt det stå kvar utställt jämsides med infarten på ett sätt som inte försvårar snöröjningen.
 • Har du fått en extra säck med sopor på grund av att sophämtningen uteblivit? Ställ ut säcken bredvid sopkärlet på nästkommande ordinarie hämtdag så tas den med utan extra kostnad.
 • Under vinterhalvåret är det inte ovanligt att sopor fryser fast i sopkärl. Läs mer här hur du undviker det.
 • Följ aktuell driftinformation om sophämtning på denna sida.

Sophämtning på öar

Restavfall i säck

Restavfall på öar hämtas i säck. Hämtning sker på fredagar vecka
19, 21, 23, 25–35, 37, 39 och 41. Är du permanentboende och har behov av sophämtning vintertid, kontakta kundservice.

Att tänka på vid säckhämtning

 • Fyll inte säcken mer än att den kan förslutas vid hämtningen.
 • Säcken får väga högst 15 kg.
 • Säckstället ska vara lätt åtkomligt och gångvägen framkomlig.
 • Paketera vassa föremål så att de inte skadar sophämtaren.

Tider för sophämtning

Sophämtning sker vardagar kl. 07.00-21.00, även om tömningsdagen infaller på helgdagsafton eller helgdag.

Bil med två fack. Foto: Ryno Quantz

Utebliven sophämtning

Om sophämtningen inte utförts på ordinarie tömningsdag - meddela kundservice för VA och avfall, antingen via detta formulär eller via telefon 08-718 80 00. Dra inte in kärlet på tomten, utan låt det stå kvar för tömning. Om utebliven sophämtning beror på Liselotte Lööf Miljö ska kärlen tömmas vardagen efter anmälan, om anmälan görs före kl 16.00. OBS att ordinarie sophämtning kan ske fram till kl. 21.00 på tömningsdagen.

Glömt att ställa ut kärlet?

Om du glömt att ställa ut kärlet och inte klarar dig till nästa ordinarie tömning finns två alternativ: antingen ställer du ut en extra säck vid nästa tömningstillfälle eller så beställer du en extra tömning av kärlet. I båda fallen debiteras en extra avgift och du måste först kontakta kundservice.

Profilbild saknas

Kundservice

Nacka vatten och avfall AB

08-718 80 00 info@nacka.se

Har sopbilen skadat något vid sophämtningen?

Om du vill göra en skadeanmälan för något som orsakats av sopbilen ska du kontakta Liselotte Lööf Miljö. Beskriv så tydligt det går vad som har hänt, tidpunkt för händelsen och vilka krav du ställer.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.