Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad gäller för olika avfall?

Här kan du se vilka avfallstjänster som finns för flerbostadshus och samfälligheter.

Ansvar

Nacka vatten och avfall ansvarar för insamling av avfall som omfattas av kommunalt ansvar, det innebär ansvar att samla in restavfall, matavfall, grovavfall, elavfall och returpapper från hushåll i Nacka. Från 1 januari 2024 ingår även förpackningsavfall i det kommunala ansvaret.

Hämtning av avfall

Restavfall och matavfall

Restavfall och matavfall får endast samlas in och transporteras av Nacka vatten och avfalls upphandlade entreprenör. Övrigt kommunalt avfall ska lämnas till respektive insamlingssystem, men kan även samlas in fastighetsnära enligt nedan.

Läs mer om sophämtning här

Läs mer om matavfallsinsamling här

Förpackningar och tidningar/returpapper

Enligt en ny förordning om producentansvar tog kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar från hushåll den 1 januari 2024.

Sedan 1 januari 2022 är kommunerna ansvariga för att samla in tidningar/returpapper.

Läs mer

Förpackningar och returpapper/tidningar kan även lämnas till en av Nackas trettiotal återvinningsstationer. Läs mer om återvinningsstationerna i Nacka här.

Grovavfall och elavfall

Följande avfall kan ni få hämtat av Nacka vatten och avfall genom budning eller abonnemang (klicka på länkarna för att läsa mer):

Kontakta kundservice för beställning av abonnemang eller budad hämtning av avfall.

Lämna avfall

Kretsloppscentralen

På våra kretsloppscentraler kan hushåll lämna grovavfall, elavfall, återbruk, textil och farligt avfall. Läs mer om kretsloppscentralerna här.

Mobil kretsloppscentral

Våra mobila kretsloppscentraler stannar på särskilda platser i kommunen enligt en turlista flera gånger per år. Här kan hushåll lämna farligt avfall, mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk och textil. Läs mer om de mobila kretsloppscentralerna här.

Övriga avfallstjänster

Rengöring av kärl

Avfallskärlen bör rengöras med jämna mellanrum, särskilt de för rest- och matavfall. Beställ rengöring genom att kontakta kundservice.

Beställ en container

Du kan beställa en container för hämtning av grovavfall eller trädgårdsavfall. Läs mer om containrar här.

Sidan uppdaterades: