Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompostering av matavfall

För att få kompostera matavfall ska matavfallskomposten anmälas till kommunens miljöenhet. Kommunen tar ut en avgift för handläggning enligt kommunens taxa.

Köksavfall som matavfall från frukt och grönt, äggskal, tepåsar, kaffesump och ofärgat hushållspapper kan omvandlas till värdefullt jordförbättringsmedel och ge näring åt nya växter.

Det är viktigt att all kompostering anordnas så att lukt, problem med skadedjur eller andra olägenheter inte uppstår i omgivningen.

Val av kompostbehållare

För att kompostera matavfall behövs en sluten behållare (med väggar, lock och botten) så att inte råttor, grävlingar eller fåglar kan ta sig in. Den ska dessutom vara isolerad för att garantera att processen inte stannar upp på vintern.

Kompostbehållaren ska placeras på den egna fastigheten på ett ställe där grannar inte riskerar att störas. Om komposten till exempel börjar lukta illa ska du åtgärda det på en gång.

Skötsel av kompost

För att inte komposten ska orsaka olägenheter i omgivningen är det viktigt att den sköts om på ett bra sätt. Komposten ska vara fuktig, men inte för blöt och det är viktigt med omrörning så att syre tillförs komposten. Varva med olika sorters avfall i komposten. Lägg hellre i lite och ofta än mycket och sällan samt täck med lite strö varje gång du lägger i matavfall. Som strömaterial kan du använda till exempel löv, kutterspån, flisade kvistar och grenar med mera.

Anmälan

Blankett för att anmäla att du tänker kompostera matavfall. (PDF-dokument, 93 kB)

Observera att Miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga anmälan om matavfallskompost, en timmes handläggningstid enligt Nacka kommuns miljötaxa.

Bokashi

Bokashi är en form av hemkompostering där matavfallet fermenteras istället för förmultnar, med hjälp av mikroorganismer som tillsätts i ett speciellt strö. Det komposterade matavfallet grävs ner ute. På vintern bör du förvara bokashi i skadedjurssäkra behållare fram till att det är möjligt att gräva ner det.

Du behöver inte anmäla till kommunen att du skaffar bokashi.

Sidan uppdaterades: