Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Styrdokument

Här hittar du dokument som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar verksamheten i Nacka kommun. En bestämd definition underlättar både för dem som ska skriva dokumenten och för dem som ska förstå och använda dem i verksamheterna. Samtliga styrdokument utgår från Nacka kommuns styrmodell.

Kommunstyrelsen har beslutat om ”Styrdokument i Nacka kommun”. I dokumentet anges bland annat vilka dokumenttyper som ska användas inom kommunen och på vilken nivå beslut tas om dessa.

Läs Styrdokument i Nacka kommun. (PDF-dokument, 425 kB)

Styrdokumentens syfte och funktion

Kommunallagen utgör ramarna för kommunens befogenheter. Utgångspunkterna för styrningen av Nacka kommun är lagar och författningar och den politiska viljan. Kommunens förtroendevalda har möjlighet att genom styrdokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan.

Nacka styrmodellNacka kommuns styrmodell består av vision, grundläggande värdering, ambition, fyra övergripande mål och styrprinciper som är beslutade av kommunfullmäktige. Genom den politiskt antagna styrmodellen anger de förtroendevalda vad som ska uppnås i kommunen.

Tjänstemannaorganisation bidrar genom sin expertkunskap till hur den politiska viljan praktiskt ska genomföras. Styrdokumenten är verktyg för att förverkliga politiska mål och genomföra fattade beslut. Alla styrdokument ska ha en tydlig utgångspunkt i Nacka styrmodell.

Läs Nacka kommuns styrmodell.

Riktlinjer

Reglementen och arbetsordningar

I reglementen finns nämndernas uppdrag och ansvar beskrivna. Kommunfullmäktige fastställer reglementena. Några reglementen gäller endast en nämnd medan andra gäller för alla nämnder.

Sidan uppdaterades: