Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka kommun ansluter till nationella mål

Nacka kommun vill bidra till att nå globala och nationella miljömål och ställer sig därför bakom regeringens etappmål, som fokuserar på ökad resurshushållning i livsmedelskedjan.

Regeringens etappmål om matavfall (2012)

Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att
växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.

God miljönytta när matavfallet blir biogas och biogödsel

Det matavfall som Nackaborna samlat in transporteras till Sofielunds återvinningsanläggning i Huddinge. Där behandlas avfallet i en förbehandlingsanläggning och konverteras till en trögflytande och näringsrik substans som kallas slurry. Slurryn förädlas sedan till biogas och biogödsel i Sofielunds rötningsanläggning .

Organiskt avfall är rikt på både energi och växtnäring. I en biogasanläggning övergår energin i avfallet till biogas i en process kallad rötning. Biogasen kan sedan användas till el, uppvärmning eller som fordonsbränsle. Samtidigt frigörs växtnäringen i avfallet och blir växttillgängligt. Tack vare att biogasprocessen sker i slutna rötkammare stannar växtnäringen kvar i den rötade slutprodukten som kallas biogödsel. (Avfall Sverige)

För att biogasen ska kunna användas som fordonsbränsle måste den uppgraderas. Det innebär att koldioxiden avskiljs och energiinnehållet höjs. Uppgraderad biogas är klimatneutral, vilket innebär att det inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Biogas är det fordonsbränsle som ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp av alla drivmedel som finns på marknaden idag och kan också användas för produktion av värme och el och som råvara i industrin.

Restprodukten i rötningen är mycket näringsrik och kan användas som biogödsel i jord- och skogsbruk istället för konstgödsel.

Matavfallets kretslopp - ladda ner affisch som pdf

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.