Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mål, miljönytta och statistik

Nackas matavfallsmål

I Nackas avfallsplan 2021-2026 finns ett särskilt mål som rör matavfallsinsamlingen:
"Minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger återvinns biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara."

Samtidigt strävar vi efter att nå 25/25-målet som innebär att till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015.

För att nå båda dessa mål behöver vi tillsammans minska vårt matsvinn samtidigt som fler behöver sortera ut det oundvikliga matavfallet.

God miljönytta när matavfallet blir biogas och biogödsel

Det matavfall som Nackaborna samlat in transporteras till Sofielunds återvinningsanläggning i Huddinge. Där rötas matavfallet och omvandlas till biogas och biogödsel i Sofielunds rötningsanläggning.

Så här går processen till

Organiskt avfall är rikt på både energi och växtnäring. I en biogasanläggning övergår energin i avfallet till biogas i en process kallad rötning. Biogasen kan sedan användas till el, uppvärmning eller som fordonsbränsle. Samtidigt frigörs växtnäringen i avfallet och blir växttillgängligt. Tack vare att biogasprocessen sker i slutna rötkammare stannar växtnäringen kvar i den rötade slutprodukten som kallas biogödsel.

För att biogasen ska kunna användas som fordonsbränsle måste den uppgraderas. Det innebär att koldioxiden avskiljs och energiinnehållet höjs. Uppgraderad biogas är klimatneutral, vilket innebär att det inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Biogas är det fordonsbränsle som ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp av alla drivmedel som finns på marknaden idag och kan också användas för produktion av värme och el.

Restprodukten i rötningen är mycket näringsrik och kan användas som biogödsel i jord- och skogsbruk istället för konstgödsel.

Illustration Emma Westerberg: Matavfallets kretslopp

Matavfallets kretslopp - ladda ner affisch som pdf

Nacka i siffror

I Nacka sorterar mer än 65 % av hushållen ut sitt matavfall för insamling. Under 2022 samlade vi in 3638 ton matavfall. Det innebär att vi samlar in 31 % av matavfallet i Nacka. Vi har alltså en bit kvar till att nå målet om 50 % insamlat matavfall år 2026.

Andel insamlat matavfall 2022

Tänk på att det bara är det oundvikliga matavfallet (skal, ben, kärnor mm.) som hör hemma i matavfallspåsen!

Visste du att:

  • Varje svensk ger upphov till närmare 100 kg matavfall per år.
  • På en påse rötat matavfall kan du köra ca 4 km med biogasbil.
  • På 1 000 rötade bananskal kan du köra cirka 10 mil med biogasbil.
  • Ett biogasdrivet fordon har cirka 90 procent lägre klimatpåverkan än ett fordon som drivs av bensin eller diesel.
  • För en familj på fyra personer innebär matsvinnet att minst en matavfallspåse slängs i onödan varje vecka.
  • Matsvinnet beräknas kosta varje hushåll cirka 4200-6100 kronor per år.

Sidan uppdaterades: