Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Mål, miljönytta och statistik

Nacka kommun ansluter till nationella mål

Nacka kommun vill bidra till att nå globala och nationella miljömål och ställer sig därför bakom regeringens etappmål, som fokuserar på ökad resurshushållning i livsmedelskedjan.

Regeringens etappmål om matavfall

Insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.

God miljönytta när matavfallet blir biogas och biogödsel

Det matavfall som Nackaborna samlat in transporteras till Sofielunds återvinningsanläggning i Huddinge. Där behandlas avfallet i en förbehandlingsanläggning och konverteras till en trögflytande och näringsrik substans som kallas slurry. Slurryn förädlas sedan till biogas och biogödsel i Sofielunds rötningsanläggning .

Organiskt avfall är rikt på både energi och växtnäring. I en biogasanläggning övergår energin i avfallet till biogas i en process kallad rötning. Biogasen kan sedan användas till el, uppvärmning eller som fordonsbränsle. Samtidigt frigörs växtnäringen i avfallet och blir växttillgängligt. Tack vare att biogasprocessen sker i slutna rötkammare stannar växtnäringen kvar i den rötade slutprodukten som kallas biogödsel. (Avfall Sverige)

För att biogasen ska kunna användas som fordonsbränsle måste den uppgraderas. Det innebär att koldioxiden avskiljs och energiinnehållet höjs. Uppgraderad biogas är klimatneutral, vilket innebär att det inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Biogas är det fordonsbränsle som ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp av alla drivmedel som finns på marknaden idag och kan också användas för produktion av värme och el och som råvara i industrin.

Restprodukten i rötningen är mycket näringsrik och kan användas som biogödsel i jord- och skogsbruk istället för konstgödsel.

Matavfallets kretslopp - ladda ner affisch som pdf

Nacka i siffror

I Nacka sorterar mer än vartannat villahushåll ut sitt matavfall för insamling. Under 2018 samlade vi in 2561 ton matavfall, vilket är ett nytt rekord. Det innebär att vi samlar in 28,6 % av matavfallet i Nacka. Vi har alltså en bit kvar till att nå målet om 50 % insamlat matavfall år 2020.

Insamlingsgrad matavfall 2018

Tänk på att det bara är det oundvikliga matavfallet (skal, ben, kärnor mm.) som hör hemma i matavfallspåsen!

Visste du att:

  • Varje svensk ger upphov till närmare 100 kg matavfall per år.
  • På en påse rötat matavfall kan du köra ca 4 km med biogasbil.
  • På 1 000 rötade bananskal kan du köra cirka 10 mil med biogasbil.
  • En buss som har 55 passagerare kan köra 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar per år.
  • Ett biogasdrivet fordon har cirka 90 procent lägre klimatpåverkan än ett fordon som drivs av bensin eller diesel.
  • En bil som kör på biogas istället för bensin släpper ut 2 800 kg mindre koldioxid per år.
  • För en familj på fyra personer innebär matsvinnet att minst en matavfallspåse slängs i onödan varje vecka.
  • Matsvinnet beräknas kosta varje hushåll cirka 4200-6100 kronor per år.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.