Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information till er som har FNI

Om din fastighet har fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar idag kommer det ske vissa förändringar vid årsskiftet. Här hittar du mer information om vad det innebär.

Nytt avtal för förpackningar och returpapper

Vi har tecknat avtal med fyra entreprenörer som får hämta förpackningsavfall och returpapper från 1 januari 2024.

  • Ni som har insamling av förpackningar och returpapper från flerbostadshus fortsätter som tidigare, men avtal med någon av Nacka vatten och avfalls godkända entreprenörer krävs. Ni ansvarar själva för att teckna ett nytt avtal, eller säkerhetsställa att nuvarande avtal stämmer överens med de nya bestämmelserna.
  • Om er nuvarande entreprenör inte finns med på listan, är det ert ansvar att byta till en av de godkända entreprenörerna.
  • Ni ansvarar själva för att informera er om eventuella avgiftsändringar efter årsskiftet. Vi uppmuntrar till att ta in offerter från samtliga godkända entreprenörer för bästa upplägg och pris. Priset får inte överstiga maxtaxa för förpackningar.
  • Ni fortsätter att ha direktkontakt med er entreprenör och de fakturerar er.
  • Vill ni göra ändringar i ert abonnemang eller har andra frågor kring tjänsten kontaktar ni entreprenören direkt.

Upphandlade entreprenörer för insamling av förpackningar

Från 1 januari 2024 får endast de fyra entreprenörer som Nacka vatten och avfall har upphandlat för insamling av förpackningar och returpapper anlitas.

Entreprenör Kundservice Hemsida
LL Bolagen info@llbolagen.se
08-728 32 80
www.llbolagen.se/fni-tyreso-och-nacka-kommun
PreZero atv.ost.se@prezero.com
08-519 331 20
www.prezero.se
Ragnsells kundservice3@ragnsells.com
010-723 00 00
www.ragnsells.se
Remondis stockholm@remondis.se
08-445 77 00 
www.remondis.se

Maxtaxa för fastighetsnära insamling

Servicenivå och pris avtalas direkt med den entreprenör som anlitas. Av maxtaxa för år 2024 framgår vad du som kund max ska behöva betala för tömning av förpackningar fastighetsnära.

Läs mer om maxtaxan här.

Avfallstaxan ska uppmuntra till FNI

Avfallstaxan för år 2024 är uppbyggd så att avfallsavgiften blir lägre ju fler förpackningsslag som sorteras fastighetsnära. Läs mer om avfallstaxan här.

För att få en lägre avgift från 1 januari 2024 krävs avtal med någon av våra godkända entreprenörer och insamlingen måste anmälas via e-tjänst Avfall - Anmälan om förpackningsinsamling flerbostadshus.

Att ha tillgång till insamling av förpackningar i anslutning till bostaden har visat på ökad utsorteringsgrad jämfört med om man hänvisar till en återvinningsstation. Ökad källsortering ger mindre mängder avfall i restavfallskärlen, vilket innebär att antalet kärl och tömningar kan minskas – en vinst både miljömässigt och ekonomiskt.

Returpapper/tidningar från 2024

Från årsskiftet kommer vi ha samma entreprenörer som hämtar förpackningar och returpapper/tidningar. Läs mer om vad dessa förändringar innebär här.

Sidan uppdaterades: