Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information till er som saknar FNI

Senast 2027 ska alla hushåll ha tillgång till fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar. Om ni ännu inte har det hittar du information om hur ni går tillväga för att införa FNI här.

Förändringar för fastigheter utan fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar

Fastigheter som saknar förpackningsinsamling behöver planera och avsätta ytor för det. Ni som ännu inte har FNI har fram till år 2027 på er att erbjuda era boende det.

Utsorteringskrav kommer gälla och det är fastighetsinnehavaren som måste tillgodose kravet genom att tillhandahålla plats för separat utsortering. Det kan vara bra att börja se över vilka förutsättningar ni har. Ett tips är att ta hjälp av vår Tekniska handbok om avfall som ni hittar här, samt Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” som finns på avfallsverige.se.

Så inför ni fastighetsnära insamling

Vill ni införa fastighetsnära insamling av förpackningar vänder ni er till någon av Nacka vatten och avfalls upphandlade entreprenörer.

Ni har direktkontakt med entreprenören och de fakturerar er. Ta gärna in offert från alla. Entreprenören kan även hjälpa er med planering av antal kärl. Läs mer om vad som gäller från 1 januari 2024 här.

Upphandlade entreprenörer för insamling av förpackningar och returpapper

Från 1 januari 2024 får endast de fyra entreprenörer som Nacka vatten och avfall har upphandlat för insamling av förpackningar och returpapper anlitas.

Entreprenör Kundservice Hemsida
LL Bolagen info@llbolagen.se
08-728 32 80
www.llbolagen.se/fni-tyreso-och-nacka-kommun
PreZero atv.ost.se@prezero.com
08-519 331 20
www.prezero.se
Ragnsells kundservice3@ragnsells.com
010-723 00 00
www.ragnsells.se
Remondis stockholm@remondis.se
08-445 77 00 
www.remondisrecycling.se/forpackningsatervinnare

Maxtaxa för fastighetsnära insamling

Servicenivå och pris avtalas direkt med den entreprenör som anlitas. Av maxtaxa för år 2024 framgår vad du som kund max ska behöva betala för tömning av förpackningar och returpapper fastighetsnära.

Läs mer om maxtaxan här.

Smarta tips för dig som ska införa fastighetsnära insamling

  • Gör det lätt för de boende att lämna sitt avfall. Placera miljörummet så nära bostaden som möjligt och där boende passerar naturligt.
  • Alla typer av avfall bör kunna lämnas på samma ställe, men i olika kärl.
  • Storleken på miljörummet bestäms av hur många kärl ni behöver. Flexibilitet är bra – ni kanske behöver ändra antalet kärl.
  • För att skapa en bra arbetsmiljö för dem som hämtar er återvinning, försök se till att gångvägarna där kärlen ska rullas är utan trappsteg och på hård yta. Det är bra om avstånden är så korta som möjligt och transportvägarna är tillräckligt breda och anpassade för att tömningsbilen kan komma fram.
  • Miljörummet bör utformas så att det är enkelt att hålla rent. Det ska finnas god ventilation och bra belysning.
  • Om yta för förpackningsinsamling saknas i miljörum kan ett bottentömmande system vara en lösning. Alternativt kan man flytta ut rest- och matavfall till en bottentömmande lösning och ha insamling av förpackningar i miljörummet.

Tips, råd och vägledning kring avfallshantering, hur du ökar källsorteringen och minskar avfallet hittar du här.

Avfallstaxan ska uppmuntra till FNI

Avfallstaxan för år 2024 är uppbyggd så att avfallsavgiften blir lägre ju fler förpackningsslag som sorteras fastighetsnära. Läs mer om avfallstaxan här.

För att få en lägre avgift från 1 januari 2024 krävs avtal med någon av våra godkända entreprenörer och insamlingen måste anmälas via e-tjänst Avfall - Anmälan om förpackningsinsamling flerbostadshus.

Att ha tillgång till insamling av förpackningar i anslutning till bostaden har visat på ökad utsorteringsgrad jämfört med om man hänvisar till en återvinningsstation. Ökad källsortering ger mindre mängder avfall i restavfallskärlen, vilket innebär att antalet kärl och tömningar kan minskas – en vinst både miljömässigt och ekonomiskt.

Returpapper/tidningar

Från 1 januari år 2024 har vi samma entreprenörer som hämtar förpackningar och returpapper/tidningar. Läs mer om vad dessa förändringar innebär här.

Sidan uppdaterades: